آموزش

تعداد بازدید:۷۱۶

این واحد زیر نظر مستقیم معاون آموزشی( خانم دکتر شبانی) و توسط کارشناس آموزش( خانم  عبدی ) مشغول فعالیت و خدمت رسانی به اساتید و دانشجویان و سایر علاقمندان به آموزش و یادگیری علوم پزشکی در مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری می باشد.

اهم فعالیت های این واحد:

 1. هماهنگی با دانشکده ها و دریافت برنامه ی روتیشن از ایشان جهت برگزاری روتیشن های آموزشی گروه ها و رشته های مختلف در بیمارستان و برنامه ریزی ساعات آموزشی و تقسیم دانشجویان در بخش ها جهت کسب آموزش بالینی
 2. برگزاری جلسات آموزشی میان گروهی مختلف جهت فراگیران گروه پزشکی در بیمارستان مانند جلسات مورنینگ ریپورت ، گراند راند، راند، CPC و ژورنال کلاب
 3. برگزاری جلسات کنفرانس جهت فراگیران  سایر رشته ها ( پرتودرمانی، پرستاری، علوم آزمایشگاه و ...)
 4. برنامه ریزی جهت برگزاری راندهای درون بخشی با اساتید هیئت علمی برای کارآموزان، کارورزان و دستیاران پزشکی گروه داخلی و عفونی
 5. برگزاری جلسات توموربورد مشترک و کنفرانس های میان رشته ای در بیمارستان و هماهنگی جهت شرکت اساتید گروه های مختلف دانشگاه در این جلسات و ارسال گزارش جلسات بعد از برگزاری به معاونت محترم آموزش دانشگاه
 6. دریافت سوالات امتحانی کارآموزان، کارورزان و دستیاران از اساتید و جمع بندی و ارسال به مدیر گروه مربوطه و دانشکده پزشکی
 7. ارسال نمرات فراگیران به دانشکده ها
 8. نیازسنجی و تامین نیازهای آموزشی رفاهی اساتید و دانشجویان از طریق معاونت محترم آموزش دانشگاه و مدیریت بیمارستان
 9. دریافت برنامه ماهانه کشیک دستیاران و کارورزان و آنکالی اساتید و جمع بندی و ارسال به دانشگاه
 10. ارسال کارکرد ماهانه اساتید و دستیاران و کارورزان به گروه مربوطه ، دانشکده پزشکی و معاونت محترم آموزش دانشگاه
 11. هماهنگی با بخش های درمانی و پاراکلینیکی جهت حضور فراگیران رشته های مختلف در این بخش ها طبق برنامه ریزی های آموزشی
 12. پیگیری و بررسی موارد تخلف فراگیران رشته ها و گروه های مختلف در طی روتیشن آموزشی ایشان در بیمارستان
 13. برگزاری کمیته تیم مدیریت آموزش به صورت ماهانه در بیمارستان با شرکت کلیه اساتید هیئت علمی، روسای بخش ها و مسیولین فنی بخش های پاراکلینیک جهت برنامه ریزی های آموزشی
 14. ارزیابی وضعیت کارآموزی های  بخش های آموزشی و اطلاع رسانی به معاونت آموزش دانشگاه
 15.   ارزیابی ادواری عملکرد اعضای هیئت علمی از جهت حضور در برنامه های آموزشی مرکز
 16. برگزاری جلسات آموزش ضمن خدمت در مرکز و اطلاع رسانی و ثبت نام آزمون های غیرحضوری ضمن خدمت جهت پرسنل بیمارستان
آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۲