آموزش به بیمار

تعداد بازدید:۳۵۳۰

 

 

نام کارشناس : صبا ملک حسینی - داخلی 261

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

واحد آموزش به بیمار و پیگیری

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در ‏هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است.آموزش به بیمار و ‏خانواده یکی از نقشهای اصلی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود.‏ داشتن اطلاعات کامل از سیربیماری و درمان خود ، جزو مهم ترین حقوق مددجویان می باشد و این اطلاعات باید بر اساس نیازهای فردی وموقعیت خاص بیماری طراحی و اجرا شود تا بتواند باعث ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری گردد.  آموزش به بیمارمسئولیت سنگینی است که اعضای تیم بهداشتی درمانی به خصوص پرستاران باید آن را مورد توجه قرار دهند .امروزه آموزش مددجو از مهم ترین نقش های پرستاران بوده و در حقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبتهای پرستاری است که در جهت ارتقاء و باز گرداندن سلامتی وسازگاری با اثرات بیماری عمل می کند.

تعریف آموزش به بیمار

آموزش به بیمار فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏

تعریف واحد اموزش به بیمار

واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجورا در حین بستری و پس از ترخیص  فراهم مینماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.‏


هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏
توانمند سازی بیماران جهت  برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

هدف اختصاصی واحد آموزش به بیمار


‏1.‏    آشنایی مددجو با بیماری خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی
‏2.‏    افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
‏3.‏    افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
‏4.‏    ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
‏5.‏    کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو
‏6.‏    بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏
7.‏    کاهش هزینه های بیمارستانی

گروه هدف واحد اموزش به بیمار

بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز
شرح وظایف کارشناس واحد آموزش به بیمار :‏
‏1) برنامه ریزی و اجرای  نیاز سنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیاز های آموزشی مددجویان ‏براساس داده های جمع آوری شده
2)طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو‏
‏3) انتخاب زیرگروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین ‏افراد مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این ‏رابطه در جلسات مربوطه
‏4) آموزش زیرگروه های تیم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشی مورد نیاز مددجویان ، ‏نحوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط موثر با بیماران
‏5) جلب حمایت و همکاری افراد ذی صلاح جهت پیشبرد اهداف و سیاست های واحد آموزش به مددجو
‏6) برنامه ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت ها و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک ‏های اطلاعاتی آموزشی
‏7) پیش بینی منابع مالی وتسهیلات آموزشی مورد نیاز براساس اولویت ها و خط مشی تعیین شده
‏8)برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت مددجویان و همراهان آنها در صورت نیاز
‏9) تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه‏
‏10) ترویج رویکرد آموزش به مددجوو فرهنگ سازی در این زمینه‏
‏11) حضور فعال و پویای نماینده واحد آموزش به مددجو در کارگروههای آموزش
‏12) ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های ارائه شده به مددجویان ‏
‏13) جمع آوری و تحلیل گزارش آمار مربوط به مددجویان آموزش دیده در طول مدت زمان از پیش تعیین ‏شده
‏14) جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش به مددجو آن مرکز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر
‏15) نظارت بر فعالیت های آموزش به بیمار انجام شده توسط گروه های زیرمجموعه
‏16) طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و ‏تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزش

در صورت هرگونه سوال ،پیشنهاد یا انتقاد با شماره 086-33675001-4 داخلی 261 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۲