مرکز آموزشی و درمانی آیت اله خوانساری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

گرامیداشت دهه فجر
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۵

گرامیداشت دهه فجر

برگزاری مراسم زیارت عاشورا
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۲

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۶

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کلاس آموزشی طبقه بندی مشاغل
۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۰

کلاس آموزشی طبقه بندی مشاغل

برگزاری مراسم زیارت عاشورا
۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۹

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

کارگاه پژوهشی
۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۶

کارگاه پژوهشی

جلسه اعتبار بخشی
۰۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۳

جلسه اعتبار بخشی