مرکز آموزشی و درمانی آیت اله خوانساری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

تقدیر از روابط عمومی مرکز
۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۵

تقدیر از روابط عمومی مرکز

تشویق کنندگان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۰

تشویق کنندگان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سلامتی را قدم بزن
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۴

سلامتی را قدم بزن

بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۶

بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی

برگزاری دوره آموزشی هموویژلانس
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۶

برگزاری دوره آموزشی هموویژلانس

جلسه تومور بورد
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۷

جلسه تومور بورد

روز ملی اسناد و مدارک پزشکی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۷

روز ملی اسناد و مدارک پزشکی

روز جهانی بهداشت دست
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۴

روز جهانی بهداشت دست

بازدید مدیریتی از داروخانه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۴

بازدید مدیریتی از داروخانه

روز کارگر گرامی باد.
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۳

روز کارگر گرامی باد.