بخش ICU

تعداد بازدید:۲۴۱۰
بخش ICU

نام بخش : ICU
 سر پرستار : ندا رمضی     مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
 پزشکان : 

                                                 
 - دکتر علی انصاری                             رادیوتراپیست 
- دکتر رضا آقابزرگی                              فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی
 - دکتر فتح الله محقق                            رادیوتراپیست
  - دکتر عفت مشهدی                           فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی 
- دکتر رباب عبدی                                 رادیوتراپیست
- دکتر  آذین احمری                               رادیوتراپیستتعداد تخت : 8
پرسنل: 
 12نفر پرسنل خانم                  کارشناس پرستاری
 3نفر آقا                             کارشناس پرستاری


خدمات ارائه شده در بخش :

 - پذیرش بیمارانی که نیاز به حمایت تنفسی دارند. 
 - پذیرش بیماران هماتولوژی و انکولوژی که نیاز به مراقبت و مانیتورینگ قلب دارند .
 - پذیرش بیماران جهت انفوزین اولین دوره داروهای شیمی درمانی که احتمال شوک آنافلاکتیک را ایجاد می کنند.
 - پذیرش بیمارانی که پس از جراحی ، جهت مانیتورینگ و پایش به ICU  نیاز دارند.
- ارائه مشاوره روانشناسی ، مشاوره تغذیه و مشاوره توان بخشی

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۸