تماس با ما (کتابخانه)

ساعت کار: مخزن کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8 الی 14  پنج شنبه ها از ساعت 8 الی 13

آدرس:   اراک - انتهای خیابان دانشگاه -  مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری

 تلفن:  4- 33675000- 086    داخلی 242

پست الکترونیک:  lib.khansari@arakmu.ac.ir  

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۰