مطالب مرتبط با کلید واژه " تبلیغ "


اطلاع رسانی و تبلیغ کتابخانه

به اطلاع اساتید، دانشجویان و اعضای کتابخانه های دانشگاه میرساند می رساند به منظور اطلاع از وضعیت کتابخانه های دانشگاه  استفاده بهینه از منایع دیجیتال، اخبار مریوط به این حوزه از طریق نامه اداری، ارسال ایمیل، صفحه پورتال کتابخانه دیجیتال ، ...