مطالب مرتبط با کلید واژه " عملکرد کتابخانه "


گزارش عملکرد کتابخانه

برای دریافت لیست کتابهای جدید کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری در  اینجا کلیک کنید. ****مهم**** لازم به ذکر است تمامی منابع موجود در کتابخانه به دلیل انجام ورود اطلاعات توسط کتابخانه مرکزی در نرم افزار تحت وب  قابل جستجو می باشد، ولی ...