مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون حقوقی و مجلس وزارت بهداشت


در پنجمین اجلاس روسای شوراهای کلان مناطق آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی بررسی شد:

تفویض وظایف و اختیارات ستادی در حوزه غذا و دارو به استانها

پنجمین اجلاس غیرحضوری روسای شوراهای کلان مناطق آمایشی با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها، رئیس سازمان غذا و دارو و روسای کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب