شرح وظایف کارشناس اداره خدمات ماشینی

تعداد بازدید:۶۳۷

1- ثبت نمرات آزمون های جامع علوم پایه پرانترنی- ارتقاء- میهمانی و انتقالی

2-     ثبت نام دانشجویان

3-     اسکن عکس دانشجویان جهت صدور کارت دانشجویی

4-     صدور کارنامه کل دانشجویان جهت فراغت- مقاطع بالاتر- انتقالی- میهمان- شوراهای آموزشی- تحصیلات تکمیلی- کمیسیون موارد خاص

5-     تنظیم سطح تاریخ دسترسی اساتید جهت ثبت نمرات

6-     بررسی و چک پرونده های فارغ التحصیلان دانش آموخته- قبولی در مقاطع بالاتر- انتقالی به

7-     تایید نهایی کارنامه های نیمسالی ارسالی از سوی دانشکده ها و تفکیک آنها

8-     حذف واصلاح سوابق دانشجو براساس قوانین و مقررات و آئین نامه های آموزشی- شوراهای آموزشی- تحصیلات تکمیلی- کمیسیون موارد خاص

9-     صدور کارنامه های دانشجویان جهت ارائه به ادارات مختلف

10-تخصیص اساتید مشاور جهت دانشجویان براساس درخواست دانشکده ها

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۷