فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی سایت دانشکده پرستاری
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  هیات علمی
  مربی
  کارشناس ارشد
  کارشناس
  دانشجو
  خارج از دانشگاه
  3
 • میزان رضایت شما از سایت دانشکده پرستاری*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  بسیار خوب
  متوسط
  4
 • میزان روز آمد بودن اطلاعات سایت دانشکده پرستاری*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  بسیار خوب
  متوسط
  5
 • نظرات و پیشنهادات*توضیح بیشتر
  6