دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

طرح جایگزین خدمت مقدس سربازی
۰۹ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۰

طرح جایگزین خدمت مقدس سربازی

تقویم ترم تابستانی مجازی ۱۴۰۲
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۲

تقویم ترم تابستانی مجازی ۱۴۰۲