میز خدمت

برای دریافت بسته اطلاع رسانی هر خدمت، بر روی نماد  کلیک کنید.

برای ورود به سامانه مربوطه بر روی نماد  کلیک کنید.

 

 ۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰    اعطای تسھیلات صندوق رفاه دانشجویان

 ۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰      الکترونیک کردن کلیه پرونده ھای سلامت

 ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳      رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

 ۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰      صدور کارت بھداشت

 بدون شناسه - ارسال الکترونیک اطلاعات درخواستی نسخه ھای بیماران به شرکت ھای بیمه گر از طریق خروجی بیمارستان ھای تابعه به صورت روزانه

 بدون شناسه - نوبت دھی الکترونیکی در کلینیک ھای تخصصی و فوق تخصصی

 بدون شناسه - پیگیری کمبودهای دارویی و هماهنگی با شرکت‌های توزیع دارویی و نظارت بر توزیع دارو در بخش دولتی و خصوصی

 بدون شناسه - تسویه‌ حساب و اعلام فارغ‌ التحصیلی دانشجویان

 بدون شناسه - ارتقاء وضعیت پذیرش تا جوابدهی در آزمایشگاه

 بدون شناسه - نوبت‌دهی سیستمیک درمانگاه

 ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰      ارتقاء آگاھی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰      صدور پروانه موسسات پزشکی

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۱      تمدید پروانه مؤسسات پزشکی

 ۱۶۰۳۱۰۱۴۰۰۰     توزیع پزشکان و صدور گواھی ھای مربوطه

 ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰     جذب اعضای ھیات علمی دانشگاه

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت الکترونیکی نمودن انتقالات پرسنل

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت آنکالی  پزشکان

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال غیر واگیر

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت سیستم پذیرش اینترنتی بیماران

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت مدیریت درخواست و تحویل تجهیزات مصرفی پزشکی واحدهای عملیاتی

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲   ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی 

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳   اصلاحات مورد بر اساس تقاضای مؤسسه پزشکی

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۴  لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قرارداد تأسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تأخیر در ارائه مدارک لازم

 ۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱ معرفی کارکنان و اعضای غیر ھیئت علمی به بانک ھای عامل جھت استفاده از تسھیلات

 ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۰۳ صدور گواھی معافیت

 ۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰ معرفی اعضای ھیئت علمی به بانک ھای عامل جھت دریافت تسھیلات

۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰   خدمات پزشک خانواده

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰   ثبت نام و برگزاری آزمون (جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی)

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱  اعلام نتایج آزمون ھا و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ھا

 ۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰  آموزش مستمر جامعه پزشکی

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۳۱۷