میز خدمت

برای دریافت بسته اطلاع رسانی هر خدمت، بر روی نماد  کلیک کنید.

برای ورود به سامانه مربوطه بر روی نماد  کلیک کنید.

 

 ۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰    اعطای تسھیلات صندوق رفاه دانشجویان

 ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳      رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

 ۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰      صدور کارت بھداشت

 بدون شناسه - ارسال الکترونیک اطلاعات درخواستی نسخه ھای بیماران به شرکت ھای بیمه گر از طریق خروجی بیمارستان ھای تابعه به صورت روزانه

 بدون شناسه - نوبت دھی الکترونیکی در کلینیک ھای تخصصی و فوق تخصصی

 بدون شناسه - پیگیری کمبودهای دارویی و هماهنگی با شرکت‌های توزیع دارویی و نظارت بر توزیع دارو در بخش دولتی و خصوصی

 بدون شناسه - تسویه‌ حساب و اعلام فارغ‌ التحصیلی دانشجویان

 بدون شناسه - ارتقاء وضعیت پذیرش تا جوابدهی در آزمایشگاه

 بدون شناسه - نوبت‌دهی سیستمیک درمانگاه

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰      صدور پروانه موسسات پزشکی

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۱      تمدید پروانه مؤسسات پزشکی

 ۱۶۰۳۱۰۱۴۰۰۰     توزیع پزشکان و صدور گواھی ھای مربوطه

 ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰     جذب اعضای ھیات علمی دانشگاه

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت الکترونیکی نمودن انتقالات پرسنل

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت آنکالی  پزشکان

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال غیر واگیر

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت سیستم پذیرش اینترنتی بیماران

 بدون شناسه - شناسنامه خدمت مدیریت درخواست و تحویل تجهیزات مصرفی پزشکی واحدهای عملیاتی

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲   ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی 

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳   اصلاحات مورد بر اساس تقاضای مؤسسه پزشکی

 ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۴  لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قرارداد تأسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تأخیر در ارائه مدارک لازم

 ۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱ معرفی کارکنان و اعضای غیر ھیئت علمی به بانک ھای عامل جھت استفاده از تسھیلات

 ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۰۳ صدور گواھی معافیت

 ۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰ معرفی اعضای ھیئت علمی به بانک ھای عامل جھت دریافت تسھیلات

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰   ثبت نام و برگزاری آزمون (جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی)

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱  اعلام نتایج آزمون ھا و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ھا

 ۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰  آموزش مستمر جامعه پزشکی

 ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰  ارتقاء آگاھی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰ خدمات پزشک خانواده

 ۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰ تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

 ۱۶۰۲۱۰۱۸۱۰۲ مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

 ۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۲ انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های مکمل تغذیه ای 

۱۶۰۱۱۶۵۷۱۰۳ انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های ملزومات دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۷۱۰۴  انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های دارویی، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۴۱۶۵۸۱۰۱  بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز

۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۱  انعقاد تفاهم نامه های دارویی برای بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج

۱۶۰۱۱۶۵۹۱۰۲  تهیه و تأمین دارو ها و و اکسن ها و شیر خشک های متابولیک برای بیماران

۱۶۰۵۱۶۶۰۱۰۰  ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

۱۶۰۶۱۶۶۰۱۰۱  خدمت اطلاع رسانی داروها و سموم از طریق سامانه 1490

۱۸۰۵۱۶۶۰۱۰۲  ارتقاء، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

۱۶۰۵۱۶۶۱۰۰۰  انجام تحقیق و پژوهش در زمینه غذا، دارو، آشامیدنی،  آرایشی ، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

سامانه های اختصاصی معاونت غذا و دارو

سامانه مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سلامت

سامانه ثبت گزارش عوارض و اشتباهات دارو پزشکی

سامانه اطلاعات دارویی کشور

سامانه مدیریت امور داروخانه ها

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۷۰۵