معاونت آموزش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

بزرگداشت عید سعید غدیر خم
۱۱ تیر ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۹

بزرگداشت عید سعید غدیر خم