معاونت آموزش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

دسترسی عروقی در کودکان
۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۸

دسترسی عروقی در کودکان

جلسه دانشجویان استعداد درخشان
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۳

جلسه دانشجویان استعداد درخشان

سیزدهمین المپیاد دانشجویی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۷

سیزدهمین المپیاد دانشجویی

وبینار برنامه درسی پنهان
۰۷ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۵

وبینار برنامه درسی پنهان

وبینار آموزش الکترونیک اثربخش
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۲

وبینار آموزش الکترونیک اثربخش

گواهی وبینار فرآیند نویسی
۱۹ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۱

گواهی وبینار فرآیند نویسی