معاونت آموزش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

مرکز آموزش مداوم اراک برگزار میکند
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۱

مرکز آموزش مداوم اراک برگزار میکند

تمدید فراخوان های مرکز نصر
۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۸

تمدید فراخوان های مرکز نصر