معاونت آموزش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

اخذ امتیاز دانش پژوهی
۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۸

اخذ امتیاز دانش پژوهی

وبینار توانمندسازی اساتید
۰۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۳۶

وبینار توانمندسازی اساتید

دهه کرامت گرامی باد.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۰

دهه کرامت گرامی باد.