تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشکده پرستاری در سال 1399 - 1398

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

انتخاب واحد

16/6/98

22/6/98

شروع کلاسها 23/06/98
حذف و اضافه 6/7/98 7/7/98
حذف اضطراری 17/9/98
پایان کلاسها 19/10/1398
امتحانات 21/10/98 3/11/98
تعطیلات بین دو نیمسال 5/11/98 12/11/98


تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی دانشکده پرستاری در سال 1399 - 1398

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

انتخاب واحد

5/11/98

11/11/98

شروع کلاسها 12/11/98
حذف و اضافه 26/11/98 27/11/98
حذف اضطراری 21/2/99
پایان کلاسها 22/3/99
امتحانات 24/3/99 5/4/99
تعطیلات بین دو نیمسال 7/4/99  

 

کلید واژه ها: تقویم آموزشیدانشکده پرستاری اراکنیمسال اول تحصیلینیمسال دوم تحصیلی

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۵۶