رشته پرستاری

رشته پرستاری

توصیف و سرفصل دروس رشته پرستاری 

برنامه هفتگی رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98

برنامه زمانبندی رشته پرستاری 26/6/93

بهمن 93 مهر و بهمن 94 و 95

برنامه امتحانات رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98

برنامه زمانبندی رشته کارشناسی پرستاری مهر 93

برنامه کلی کارآموزی رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98 

چارت ارائه دروس رشته پرستاری از ورودی 96 به بعد    

برنامه کار آموزی مدیریت در عرصه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 1395 

دستورالعمل، شرح وظایف و تکالیف کارآموزی مدیریت دانشجویان رشته پرستاری

برنامه کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده، جامعه و محیط ( دانشجویان عرصه پرستاری ) روستاهای اراک

برنامه کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده، جامعه و محیط  ( دانشجویان پرستاری ورودی  بهمن 96) اراک 

برنامه کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده، جامعه و محیط  ( دانشجویان پرستاری ورودی  مهر 95) 

برنامه کارآموزی پرستاری ( دانشجویان ورودی 97 )

برنامه حضور دانشجویان در اتاق زایمان طالقانی و اتاق عمل

برنامه سرویس رفت و آمد کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده، جامعه و محیط  ( دانشجویان پرستاری عرصه مهر 95) 

برنامه تزریقات

(دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی 97 اراک )

برنامه سرویس رفت و آمد کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده، جامعه و محیط  ( دانشجویان پرستاری عرصه بهمن 96) 
   

 

 

 

 

Please Download: Only First Semester Students of IT
 

 Fourth Session

First Session

 Fifth Session 

Second Session

Sixth Session

Third Session

    Seventh Session

 

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: رشته پرستاریسرفصل دروسبرنامه هفتگیدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۱۰۰۳۰