کارشناسان

سرکار خانم پروانه پیرهادی کارشناس رشته پرستاری شماره تماس داخلی 314

سرکار خانم آزاده غلامی کارشناس رشته پرستاری  شماره تماس داخلی 314
 

سرکار خانم نیلوفر براتی کارشناس رشته اتاق عمل شماره تماس داخلی 344

آقای افشین بساکی کارشناس  فوریتهای پزشکی  شماره تماس داخلی 309

  خانم فاطمه ایوبی مسئول بایگانی شماره تماس داخلی 344

کلید واژه ها: دانشکده پرستاری اراکآموزشکارشناسان

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۰۱۵