آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
قانون بودجه سال ۱۴۰۱قانون بودجه۲۵ اسفند ۱۴۰۰
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانقانون برنامه پنج ساله توسعه
قانون تشکیل هیات امناء و اعضاء هیات امناء دانشگاههاسایر قوانین
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورسایر قوانین
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰قانون بودجه۲۵ فروردین ۱۴۰۰
قانون بودجه سال ۱۴۰۰قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۹
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹قانون بودجه۳۱ فروردین ۱۳۹۹
قانون بودجه سال ۱۳۹۹قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۸
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸قانون بودجه۲۸ فروردین ۱۳۹۸
قانون بودجه سال ۱۳۹۸قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۷
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷قانون بودجه۱۵ فروردین ۱۳۹۷
قانون بودجه سال ۱۳۹۷قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۶
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶قانون بودجه۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قانون بودجه سال ۱۳۹۶قانون بودجه۲۵ اسفند ۱۳۹۵
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵قانون بودجه۰۴ خرداد ۱۳۹۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۵قانون بودجه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتقوانین و مقررات
بررسی سند برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حوزه آمایش توسعه و توازن منطقه ایقانون برنامه پنج ساله توسعه
سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی (۱۳۹۹-۱۳۹۵) حوزه بخشی (۲)قانون برنامه پنج ساله توسعه
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازیقوانین و مقررات