آرشیو اخبار

رونمایی از پروژه تبادل اسناد الکترونیکی بیمارستان ها و مراکز پزشکی قانونی

در قالب یک کار مشترک، استقرار پروژه تبادل اسناد الکترونیکی بیمارستان ها و مراکز پزشکی قانونی در چهارچوب نظام تنظیم گری - کاروری ، با حضور جناب آقای دکتر مسجدی رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی و جناب آقای دکتر مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

ادامه مطلب