تازه های فناوری اطلاعات

رباتی که می‌تواند نحوه جراحی‌ها را برای همیشه متحول کند

رباتی که می‌تواند نحوه جراحی‌ها را برای همیشه متحول کند

ربات اسلایم می‌تواند تغییرشکل دهد، اشیاء را بقاپد و انتقال دهد، درست مثل موجوداتی که در فیلم‌های علمی-تخیلی به تصویر کشیده شده‌اند. انتظار می‌رود که این ابزار ارزش چشمگیری در کاربردهای پزشکی داشته باشد، مثلا در خارج کردن اشیائی که به طور تصادفی بلعیده شده‌اند.

ادامه مطلب