آموزش فناوری اطلاعات

نحوه پیدا کردن IP
آی پی من چیست ؛

نحوه پیدا کردن IP

آدرس آی پی چیست، چه انواعی دارد و برای یافتن آدرس آی‌پی عمومی و آدرس IP خصوصی باید چه اقداماتی انجام دهیم؟

ادامه مطلب
انحراف معیار در اکسل

انحراف معیار در اکسل

در این مطلب اساس انحراف معیار و اینکه چه فرمولی برای محاسبه انحراف معیار در اکسل بهتر است، توضیح داده شده است.

ادامه مطلب