اخبار اسلایدی

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز ۱۳۹۹ منتشر شد

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹,۴ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

ادامه مطلب