الهام طالبی

تعداد بازدید:۲۲۱

گرافیست

تلفن مستقیم : 33136407  تلفن داخلی: 2323

شرح وظایف:

طراحی بروشور های آموزشی برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
همکاری با مدیریت امار و فناوری اطلاعات دانشگاه جهت امور اداری و دفتری
طراحی پوستر و اطلاعیه به منظور اطلاع رسانی و مناسبتهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اراک
طراحی سالنامه آماری
طراحی بنر برای اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک
همکاری با ادمین در بروز رسانی پورتال دانشگاه از طریق ارائه اخبار و مقالات و طراحی بنر مورد نیاز
طراحی پس زمینه برای زیرپورتال ها و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک
 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۱