تماس با ما

سمتنام خانوادگیتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاون آموزشآقای دکتر سرمدیان6058633838605
مدیر آموزشخانم دکتر کلانتری6078633838607
مدیر توسعه آموزش پزشکیآقای دکتر طاهری6088633838608
مسئول دفتر معاون آموزشآقای جدیدی6028633838602
رئیس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلیآقای دکتر ابدال6208633838620
کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلیخانم رحیمی6198633838619
کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلیخانم لطفی6198633838619
رئیس اداره خدمات ماشینیخانم علی آبادی6288633838628
کارشناس اداره خدمات ماشینیخانم وروانی فراهانی6038633838603
کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینیخانم حبیبی6048633838604
کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینیخانم مظفری6048633838604
رئیس اداره خدمات آموزشیخانم تیموریان6238633838623
کارشناس واحد ثبت نامخانم کریمی6368633838621
کارشناس واحد میهمانیخانم فتاحی6218633838621
کارشناس امور انتقالی به سایر دانشگاههاخانم آرین جم6258633838625
کارشناس امور انتقالی به این دانشگاهخانم مهدوی6238633838623
کارشناس امور مشمولین و خروج از کشورخانم پوینده6228633838622
رئیس اداره دانش آموختگانخانم رضایی6118633838611
کارشناس صدور فرم فراغت از تحصیلخانم هداوندی6098633838609
کارشناس صدور فرم فراغت از تحصیلخانم حاتمی6248633838624
کارشناس صدور دانشنامه- گواهی فراغت از تحصیل- ریز نمراتخانم کهریزی6128633838612
کارشناس صدور گزارش فارغ التحصیلی -صدور مجوز تحویل دانشنامهخانم دربندی6118633838611
کارشناس صدور گواهی موقت- صدور گزارش فارغ التحصیلیخانم علی نوری6268633838626
کارشناس واحد پژوهش در آموزش-دانش پژوهی-جشنواره های آموزشیخانم آزاد6138633838613
کارشناس اداره استعداد درخشان- برگزاری المپیاد علمیخانم عابدی6148633838614
کارشناس برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکیخانم مهرادنیا6158633838615
کارشناس ارزشیابی اساتید-واحد گسترش رشته ها-کمیته دانشجوییخانم میرزایی6188633838618
کارشناس اعتبار بخشی آموزشی- درمانی و موسسه ایخانم احمری نژاد6168633838616
مسئول نظارت دفاتر توسعه آموزش دانشکده هاآقای دکتر عزیزی6178633838617
کارشناس واحد توانمندسازی اساتیدآقای عبدالرضایی6178633838617
بایگانیخانم زمانیان . خانم افشار6278633838627
دبیرخانهآقای زمانی و بلادی نژاد6108633838610
دبیرخانهخانم سری پناه - خانم فراهانی6108633838610
نمایش ۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.