معرفی معاون آموزش

 دکتر سعید چنگیزی آشتیانی   cv

 

 

 مسئول دفتر معاونت آموزش

       آقای حجت اله جدیدی

متصدی امور دفتری معاونت آموزش

       آقای حمیدرضا باقری

 

شماره تماس دفتر معاونت آموزش :34173638

شماره  فکس دفتر معاونت آموزش:34173639

                                                                                          

 

 

 

 


 

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۹