معرفی معاون آموزش

 

                                                                                          

 دکتر سعید چنگیزی آشتیانی   cv

                                                                                    

مسئول دفتر معاونت آموزش

آقای حجت اله جدیدی

متصدی امور دفتری معاونت آموزش

آقای حمیدرضا باقری

 

شماره تماس دفتر معاونت آموزش :34173638

شماره  فکس دفتر معاونت آموزش:34173639