معرفی معاون آموزش

تعداد بازدید:۱۸۴۱۵
  

نام و نام خانوادگی:  دکتر رسول جعفری اریسمانی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اورولوژی- فلوشیپ اوروانکولوژی

پست الکترونیک: amozesh@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 08633838602

شماره تماس داخلی: 602

آدرس:اراک -میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)-معاونت آموزش

رزومه علمی 

شرح وظایف

•     اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
•    مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط.
•    نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی.
•    تشکیل دبیرخانه و نظارت بر پیش برد اهداف طرح عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی
•    نظارت بر حسن اجرای وظایف حوزه معاونت آموزش، دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه.
•    نظارت بر حسن اجرای دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
•    برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای تابعه حوزه معاونت آموزش.
•    نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و دوره های تخصصی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و ارزیابی آن 
•    نظارت بر فرایند ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.
•    انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
•    نظارت بر حسن اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
•    نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.
•    برنامه ریزی و نظارت بر توسعه رشته مقاطع دانشگاه بر اساس سند توسعه متوازن کلان منطقه 6 آمایش کشور
•    پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
•    برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشگاه
•    همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
•    انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
•    نظارت و هماهنگی جهت جذب نیروی انسانی سیستم آموزش دانشگاه
•    نظارت و هماهنگی جهت جذب هیات علمی مورد نیاز دانشگاه
•    مدیریت مالی منابع در ردیف های اقتصادی
•    هماهنگی با مدیران و مسئولین مرتبط وزارتی
•    پیش بینی و پیگیری فضاهای مورد نیاز آموزشی پایه و بالینی
•    پیشنهاد مدیران گروه های بالینی با امضاء ریاست دانشگاه

 

کلید واژه ها: معاون آموزش دکتری تخصصی اورولوژی فلوشیپ اوروانکولوژی

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲