کارشناسان اداره خدمات ماشینی

تعداد بازدید:۱۲۰۳
  

نام و نام خانوادگی: کبری علی آبادی

سمت:رئیس اداره خدمات ماشینی

تلفن مستقیم: 08633838603

شماره تماس داخلی: 603

شرح وظایف

 •   پشتیبانی و بروزرسانی سامانه های الکترونیکی معاونت کلیه اطلاعات و نسخه های نرم افزار بروزرسانی می گردد . و از طریق پرتال مدیریت آموزش – خدمات الکترونیکی قرار داده تا در اختیار کلیه کاربران آموزش قرار گیرد.
 •  فراهم آوردن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی
 • از قبیل: ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ،تعریف دروس, تهیه فرمهای انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراری و... قبل ازعملیات مربوطه, تهیه لیستهای مختلف, ورود نمرات بطور صحیح و تهیه گزارشات ( آماری ،کارنامه و...)
 •   استمرار و بهبود خدمات ماشینی دانشجویان منطبق بانیازهای مدیریت حوزه. پیگیری در تمام موارد درخواستی تا رسیدن به حصول نتیجه انجام می گردد.
 • توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید.با عنایت به تکریم ارباب رجوع ، صرفه جویی در منابع مالی دانشگاه ، درخواست دانشکده ها ، درخواست کاربران آموزش و همچنین توسعه دولت الکترونیکی .
 •  حفظ وحراست ازاطلاعات تحصیلی دانشجویان با توجه به محرمانگی کلیه اطلاعات از قبیل مشخصات عمومی و تحصیلی دانشجویان آعم از  شاغل به تحصیل و دانش آموخته در سیتم حفظ می گردد.
 • طراحی وپیاده سازی فرمهای مختلف تحصیلی واستانداردسازی آنها: کارشناسان فرمت مکاتبات اخذ و در برنامه ی نرم افزار طراحی می گردد . از قبیل کارت های آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی و .........................
 •   اتصال دانشکده های تابعه و سایر واحدهای متقاضی دربهره گیری ازشبکه اطلاع رسانی سیستم خدمات آموزشی (سما).
 • تعریف  کد کاربری و پسورد با تعیین سطح دسترسی خاص هر کارشناس  در نرم افزار آموزش و  IBS جهت  اتصال به شبکه آموزش .
 •  تهیه نرم افزارهای موردنیازحوزه معاونت آموزشی براساس نیازهای تعریف شده.
 •  تهیه گزارشان آماری وتحلیلی متنوع ازمجموعه بانک اطلاعاتی موجود در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریتی واجرائی. تهیه و ارسال گزارشات آماری با توجه به درخواست واحد های مختلف با فرمت های گوناگون از قبیل تعداد دانشجو ، بر اساس دانشکده ، رشته تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، جنس ، سال ورود ، سهمیه ورود ، از طریق نرم افزار استخراج گردیده و به واحد های متقاضی طی نامه رسمی ارسال می گردد .
 • پشتیبانی فنی سیستم استعداد درخشان تحت وب حوزه.
 • پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ستاد شاهد و ایثاران حوزه.
 • پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ثبت نمرات اساتید و هیات علمی دانشگاه تحت وب حوزه.
 • پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ارزشیابی آنلاین اساتید و هیات علمی دانشگاه.
 • پشتیبانی فنی سیستم تحت وب نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان  دانشگاه.
 • ترویج و آموزش استفاده از تسهیلات کامپیوتری موجود در میان نیروهای حوزه معاونت آموزشی.طی برگزاری کارگاههای آموزشی
 • نشر و بسط تجربیات کاربردی استفاده نرم افزارهای حاصله به محیطهای برون دانشگاهی.
 • عناوین مسئولیت ها :
 • 1-     رئیس اداره خدمات ماشینی
 • 2-     مدیر سیستم نرم افزار جامع آموزس (سما)
 • 3-     کارشناس مسئول خدمات آموزش (ثبت نام )
 • 4-     مسئول پرتال صدور مجوز
 • 5-     مسئول پرتال سازمان سنجش
 • 6-     مسئول پرتال فارغ التحصیلان
 • 7-     مسئول نرم افزار تحت وب استعداد درخشان
 • 8-     مسئول نرم افزار FTP نرم افزار کاربردی ارتباط معاونت آموزش با معاونت آموزشی وزارت متبوع
 • 9-     مسئول تایید کارنامه های تحصیلی صادره  از سوی مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
 • 10-نماینده تام اختیار معاونت آموزش در خصوص آموزش مجازی برنامه آموزش مدیریت جامع
 • 11-نمایند استراتژی اداره خدمات ماشینی در حوزه معاونت
 • 12-نماینده معاونت آموزش در حوزه اعتبار بخش
 • 13-ادمین و مسئول راه اندازی نرم افزار تحت وب ارزشیاب کیفیت تدریس استادان
 • 14-ادمین و مسئول راه اندازی نرم افزار تحت وب اساتید شامل همکار از همکار ، مدیر گروه از     همکار و اساتید گروه معارف
 • 15-ادمین و مسئول راه اندازی سامانه تحت وب میهمانی دانشجویان
 • 16-ادمین و مسئول راه اندازی سامانه تحت وب نقل و انتقالات درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
 • 17-مدرس گارگاه های آموزشی نرم افزار آموزش
 • 18-نماینده دانشگاه در حوزه حفظ آثار دفاع مقدس

 

  

نام و نام خانوادگی: سمیه مظفری

سمت: کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینی

تلفن مستقیم: 08633838604

شماره تماس داخلی: 604

شرح وظایف

 

 • انجام امور محوله مربوط به ساب پرتال مدیریت آموزش
 •  ثبت نمرات آزمون های جامع علوم پایه پرانترنی- ارتقاء- میهمانی و انتقالی
 • صدور کارت دانشجویی
 • ثبت نام دانشجویان انتقالی- میهمانی
 • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 • تعریف رشته ها و سر فصل دروس هر رشته
 •  اصلاح سوابق تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین و مقررات آموزشی- شوراهای آموزشی- تحصیلات تکمیلی- کمیسیون موارد خاص
 • پرینت ریز نمرات ساعتی - کارنامه کامل پرونده های فارغ التحصیلان- دانش آموختگان- مقاطع بالاتر
 • ثبت اطلاعات اساتید و تخصیص کد کاربری
 • تعریف رشته ها منطبق با کدینگ استاندارد وزارت متبوع و سرفصل دروس بر اساس شورای عالی برنامه ریزی
 • تنظیم سطح تاریخ دسترسی اساتید جهت ثبت نمرات
 • ثبت دروس معادل سازی و نمرات دانشجویان
 • ثبت تغییر وضیعت دانشجویان ( انتقال به ، انصراف ، میهمانی و اخراج و ...)
 • پشتیبانی از اساتیدو دانشجویان سامانه نوید و سامانه هم اوا
 • نصب ویندوز و نرم افزارهای کاربردی بر روی سیستم ها اداره خدمات ماشینی
 

  

نام و نام خانوادگی: الهام حبیبی

سمت: کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینی

تلفن مستقیم: 08633838604

شماره تماس داخلی: 604

شرح وظایف

 •  ثبت نمرات آزمون های جامع علوم پایه پرانترنی- ارتقاء- میهمانی و انتقالی
 • صدور کارت دانشجویی
 • ثبت نام دانشجویان انتقالی- میهمانی
 • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 • تعریف رشته ها و سر فصل دروس هر رشته
 •  اصلاح سوابق تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین و مقررات آموزشی- شوراهای آموزشی- تحصیلات تکمیلی- کمیسیون موارد خاص
 • پرینت کارنامه کامل پرونده های فارغ التحصیلان- دانش آموختگان- مقاطع بالاتر
 • ثبت اطلاعات اساتید و تخصیص کد کاربری

نام و نام خانوادگی: نجمه وروانی فراهانی

سمت: کارشناس اداره خدمات ماشینی

تلفن مستقیم: 08633838603

شماره تماس داخلی: 603

شرح وظایف

 • ثبت نمرات آزمون های جامع علوم پایه پرانترنی- ارتقاء- میهمانی و انتقالی
 • صدور کارت دانشجویی
 • ثبت نام دانشجویان انتقالی- میهمانی
 • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 • تعریف رشته ها و سر فصل دروس هر رشته
 •  اصلاح سوابق تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین و مقررات آموزشی- شوراهای آموزشی- تحصیلات تکمیلی- کمیسیون موارد خاص
 • پرینت کارنامه کامل پرونده های فارغ التحصیلان- دانش آموختگان- مقاطع بالاتر
 • ثبت اطلاعات اساتید و تخصیص کد کاربری

کلید واژه ها: دانشجویان 0

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲