معرفی اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۴۹۸۹

معرفی و شرح وظایف اداره دانش آموختگان

اداره  دانش آموختگان دانشگاه یکی از واحد های زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک می باشد.

 وظایف مهم این اداره:

اعلام  فراغت از تحصیل دانش آموختگان به وزارت متبوع
صدور دانشنامه ،گواهی فراغت از تحصیل –ریز نمرات دانشگاهی
صدور تائیدیه تحصیلی
صدور گواهی معدل
صدور گواهی دوره دستیاری و ....
صدور گواهی موقت پایان تحصیلات

 شرح وظایف:
 1-  بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده ذیل:

   الف – دستور العمل ثبت نامی از سوی سازمان سنجش

   ب- آئین نامه های آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

   ج – سرفصل دروس و برنامه های درسی .

   د – مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.

2-   اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان مرد مشمول خدمت وظیفه عمومی به صورت محرمانه به معاونت وظیفه عمومی ناجا به منظور صدور دفترچه آماده به خدمت  

 3 -اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان از طریق پورتال به خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تائید فرم فراغت توسط مرکز مذکور و ارسال فرم فراغت در پورتال طرح نیروی انسانی و سازمان نظام پزشکی.

4-صدور گواهی نامه موقت پایان تحصیلات برای آن دسته از دانش آموختگانی است که برگه پایان و یا موقت از طرح نیروی انسانی و استعلام صفر و یا به روز صندوق رفاه دانشجویان را دارد می باشند (لازم به ذکر است که این گواهی صرفا  جهت استخدام در ایران و شرکت در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر ارزش دارد)

 5-صدور دانشنامه ، گواهی فراغت از تحصیل و ریز نمرات پایان دوره دانشگاهی برای آن دسته از دانش آموختگانی است که کلیه تعهدات(منطقه ای یا خاص  خود را سپری نموده اند )و بدهی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع را صفر کرده اند .

 6-صدور تائیدیه تحصیلی برای آن دسته از دانش آموختگانی است که در ارگانها و نهادهای دولتی و  غیر دولتی به کار گرفته می شوند (صرف نظر از نوع استخدام و قرارداد)که در صورت وصول استعلام از ارگان و نهاد ، فراغت از تحصیل  دانش آموخته به صورت محرمانه صادر خواهد شد.

 7-صدور گواهی معدل برای آن دسته از دانش آموختگانی است که متقاضی شرکت در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر هستند که با استعلام به روز صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع و  درخواست کتبی دانش آموخته صادر خواهد شد.

 8-صدور گواهی دوره دستیاری برای آن دسته از دانش آموختگانی است که دوره دستیاری را در این دانشگاه به پایان رسانده اند و  متقاضی دریافت گواهی مدت تحصیل در مقطع مذکور می باشند.

انواع تعهدات:

 الف - تعهدات آموزش رایگان :

تعهدات آموزش رایگان مربوط به دانش آموختگانی است که در دوره های روزانه تحصیل کرده و در آزمون ورودی دانشگاه از سهمیه «منطقه یک ، شاهد، خانواده شهدا.رزمندگان، نهضت و جهاد» استفاده نموده اند. این دانش آموختگان موظفند پس از پایان تحصیل ، برابر مدت تحصیل خود در هر نقطه از ایران خدمت نمایند، انجام خدمت سربازی پس از فراغت از تحصیل و طرح لایحه نیروی انسانی نیز در مدت مذکور محاسبه می شود.

 

  ب _ تعهدات منطقه ای : مربوطه به دانش آموختگانی است که در دوره روزانه تحصیل کرده و در آزمون ورودی دانشگاه از سهمیه « منطقه  دو ، سه ، چهار ، پنج و عشایر استفاده نموده اند این دسته از دانش آموختگان موظفند برابر سالهای تحصیل در منطقه ای که پذیرفته شده اند، تعهد منطقه ای خود را انجام  دهند و علاوه بر تعهدات منطقه ای، برابر مدت تحصیل، تعهدات آموزش رایگان خود را در ایران انجام دهند.

 

  ج _ تعهدات منطقه ای دانش آموختگان دوره شبانه دانشگاه : دانش آموختگانی که سهمیه پذیرش آنان در آزمون منطقه دو و سه بوده و در دوره شبانه دانشگاه پذیرفته شده اند فقط برابر مدت تحصیل تعهد دارند که بایستی این  تعهدرا در هر نقطه  از ایران سپری نمایند.

  دانش آموختگان دوره شبانه که رشته تحصیلی آنها مشمول خدمت طرح  نیروی انسانی باشد بایستی طرح مذکور را سپری نمایند.

کلید واژه ها: اداره دانش آموختگان دانش دسته دانش تحصیل دانش فراغت تحصیل دانش اعلام فراغت تحصیل دانش دانش آموختگان دانش آموختگانی دانش آموخته دانش آموختگانی دوره تحصیل

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۲