قابل توجه مشمولین آموزش مداوم

ارزیابی کارنامه مشمولین آموزش مداوم با توجه به شیوع ویروس کرونا

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱ کد : ۱۱۸۴۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۶۰
بخشنامه جدید ارزیابی کارنامه مشمولین آموزش مداوم با توجه به شیوع ویروس کرونا
ارزیابی کارنامه مشمولین آموزش مداوم با توجه به شیوع ویروس کرونا

مشمولینی که جهت صدور گواهی نهایی  مراجعه می نمایند چنانچه از امتیاز لازم برای تمدید پروانه حرفه¬ای خود برخوردارند، میتوانند مطابق روال گذشته با دریافت گواهی نهایی برای تمدید پروانه خود اقدام نمایند. ولی مشمولینی که کمبود امتیاز دارند با توجه به تداوم بحران کرونا  و به منظور ایجاد فرصت مناسب برای تأمین امتیاز لازم و به تقاضای آنها پروانه این دسته عزیزان تا پایان سال 1400 تمدید می گردد .

تذکر: بدیهی است افرادی که از فرصت مذکور استفاده نمایند  موظفند در وقت بررسی کارنامه، متوسط 25 امتیاز به ازای هر سال را تأمین نموده باشند.

 

کلید واژه ها: درخواست صدور گواهی گواهی آموزش مداوم دفتر آموزش مداوم پزشکی اراک


( ۱ )

نظر شما :