فراخوان ۱۴۰۰ مرکز نصر

۰۵ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۰ کد : ۱۸۲۵۹ اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۱۰۸۲

فراخوان حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی در سال 1400 ، توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر)

آخرین مهلت ارسال طرح  به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک : یکشنبه 20 تیرماه سال جاری 

حداکثر گرنت اختصاص یافته به هر طرح نوآورانه آموزشی :  3 میلیون تومان 

کلید واژه ها: مرکز نصر فراخوان


نظر شما :