اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار دوره ۴۸ مرحله دوم تکمیل ظرفیت سال ۱۴۰۰

۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۷ کد : ۲۴۸۲۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۵۴۵
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار دوره ۴۸ مرحله دوم تکمیل ظرفیت سال ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره 1

یادآوری  :مطالعه اطلاعیه های بعدی  این دانشگاه (درصورت نیاز) "که از طریق همین سایت اعلام خواهد شد" ضروری می باشد.

پذیرفته شده گرامی  ضمن عرض تبریک قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین  دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی و آرزوی موفقیت برای شما در خواست می گردد اطلاعیه را با دقت مطالعه فرمایید.

*یادآوری مهم:

1-کلیه پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام حضوری ملزم به ارائه اصل مستندات ثبت نامی  منطبق با سهمیه پذیرش ،به دانشگاه محل پذیرش می باشند

2- سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دفتر حقوقی دانشگاه  و متناسب با سهمیه پذیرش و ارائه اصل سند تعهد محضری در زمان ثبت نام حضوری الزامی می باشد و شروع به دوره بدون اسناد تعهد محضری وجاهت قانونی ندارد .

3- بدون ارائه سند تعهد محضری موضوع بند 2 فوق الذکر امکان ثبت نام قطعی از دستیار وجود ندارد.

4- کلیه پذیرفته شدگان سهمیه های مختلف  بایستی قبل از تنظیم سند تعهد محضری با کارشناس حقوقی مجتمع  آقای وروانی فراهانی هماهنگی نمایند و پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم  موظف به درج شهرستان محل تعهد در متن سند تعهد محضری می باشد یادآوری می گردد شهرستان محل تعهد این دسته از دستیاران در لیست پذیرفته شدگان واصله از مرکز سنجش آموزش پزشکی قید شده است که این لیست از طرف اداره دستیاری دانشگاه به اداره حقوقی دانشگاه ارسال شده است .

4-عدم ثبت نام و عدم تکمیل مراحل ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع به آموزش در تاریخ اعلامی دانشگاه  به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می گردد .

ضمنا بر اساس مندرجات راهنمای ثبت نام در آزمون ،پذیرفته شدگان مرحله اصلی و مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی دوره
چهل و هفت(سال 99) در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده و یا

انصراف از تحصیل، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و هشتمین(سال 400)نبوده اندجز

مواردی که به دلیل بروز بیمار مؤثر حرفه ای که مانع از ادامه تحصیل  و یا انجام خدمات بعد از فراغت از تحصیل شود  در رشته منصرف یا اخراج شده اند) ولذا مسوولیت ثبت نام این گروه به عهده شخص پذیرفته شده می باشد.

نحوه ثبت نام :

1-  ثبت نام اینترنتی  :

تاریخ  :   از ساعت 16 روز  24/12/1400 تا  ساعت 24 روز 26/12/1400 از طریق لینک زیر:

http://hamava.arakmu.ac.ir/CAS/Account/Login

2-ثبت نام حضوری :  

تاریخ  :     28/12/1400ساعت ثبت نام 30/8 لغایت 13

یادآوری : ثبت نام در هر دو مرحله و در تاریخهای اعلامی الزامی می باشد .

 تاریخ شروع به آموزش :

-شروع به دوره کلیه پذیرفته شدگان تاریخ    06/01/1401خواهد بود.

 یادآوری :  کلیه  پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت سال 1400 موظف به شرکت در تمامی کارگاههای آموزشی مقدماتی بدو دوره دستیاران ورودی سال 1401 می باشد  .

مراحل ثبت نام حضوری :

مرحله اول و مهم : ثبت نام در اداره حقوقی دانشگاه  " با رعایت تذکر خیلی مهم زیر "باهمراه داشتن  اصل سند تعهد محضری و تحویل گرفتن تصویر برابر با اصل وتایید شده با مهر اداره حقوقی دانشگاه سند تعهد محضری و تحویل دادن  به اداره دستیاری دانشگاه در مرحله 4ثبت نام  .

تذکرخیلی مهم:

1-قبل از هرگونه اقدام در خصوص تنظیم سند تعهد محضری با اداره حقوقی این دانشگاه به شرح تلفن مندرج در ذیل تماس حاصل فرمایید و هماهنگ با دفتر حقوقی باشید.

2-به اطلاع می رساند برابر بخشنامه های ابلاغی از وزارت متبوع در خصوص  تعهد محضری دستیاران  ،ثبت نام دستیاران در دانشگاه پس از اعلام اسامی از طرف وزارت متبوع صرفابا ارائه اصل سند تعهد محضری به دفتر حقوقی  واقع در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  و ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهد محضری وتایید شده با مهر اداره حقوقی به اداره دستیاری دانشگاه امکان پذیرمی باشد ضمنا در خصوص سایر مدارک ثبت نامی دستیاران با توجه به الزام ارائه  این مدارک در زمان ثبت نام حضوری ,معرفی دستیاران به دانشکده جهت شروع به دوره منوط به کامل بودن مدارک ثبت نامی خواهد بود.اضافه می نماید در خصوص دستیارانی که مستخدم ارگانی  می باشند در صورت عدم ارائه موافقت نامه ارگان به صورت ماموریت آموزشی در بدو ثبت نام این دسته از پذیرفته شدگان ملزم به تودیع سند تعهد محضری به نفع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهند بود ودر صورت اخذ موافقت ماموریت آموزشی پس از ثبت نام وشروع به دوره در دانشگاه شخص دستیار ملزم به پیگیری و ارائه مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر امکان تبدیل سند تعهد عام نامبرده به خاص خواهد بود در غیر اینصورت سند تعهد محضری ملاک عمل همان سند تعهد محضری عام تودیع شده در بدو ثبت نام خواهد بود و دانشگاه هیچگونه تعهد ومسوولیتی در قبال تبدیل سند تعهد محضری پذیرفته شده نخواهد داشت .ضمنا در خصوص سند تعهد محضری  پذیرفته شدگان آزمون دستیاری با سهمیه مناطق محروم نامبردگان ملزم به تودیع سند تعهد محضری  با رعایت مقررات مربوط به نفع دانشگاه علوم پزشکی یا استان مورد تعهد خواهند بود..

درصورت داشتن  هرگونه سؤال درخصوص سند تعهد محضری با دفتر امور حقوقی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) آقای وروانی فراهانی  به شماره تلفن های  9 -34173502 -086داخلی 132 و 33838132 – 086 تماس حاصل فرمایید.

مرحله دوم : ثبت نام در هسته تحقیق ونظر دهی دانشگاه با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه ، محل ثبت نام :واقع در آدرس ذیل اطلاعیه.

مرحله سوم : ثبت نام در اداره حراست  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه ، محل ثبت نام : واقع در ادرس ذیل اطلاعیه.

مرحله چهارم : ثبت نام در اداره آموزش دستیاری و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه  با همراه داشتن مدارک مشروحه زیر   واقع در آدرس ذیل اطلاعیه .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری دستیاران در اداره دستیاری دانشگاه :

تصویر کارت تزریق واکسن کرونا

 • دانلود فرمهای ثبت نام  در زمان ثبت نام اینترنتی از سامانه ثبت نام  ، وتکمیل دقیق و خوانا وامضای فرمها و تحویل به اداره دستیاری دانشگاه در روز ثبت نام حضوری در مرحله 4.
 • 2 قطعه عکس 4×3  پشت نویسی شده جدید ( ضمنا عکس کافی برای ارائه به سایر واحد های دانشگاه به همراه داشته باشید) .
 • اصل شناسنامه و  1 سری فتوکپی خوانا از تمامی صفحات . 
 • اصل شناسنامه همسر و 1 سری فتوکپی خوانا از تمامی صفحات (درصورت تأهل) .
 • اصل و  1 سری فتوکپی کارت ملی.
 • اصل و 1 سری فتوکپی کارت نظام پزشکی.
 • اصل و فتوکپی کارت پایان نظام وظیفه یا مدرک معافیت .(مخصوص داوطلبین آقا).
 • اصل و 1 سری فتوکپی گواهی پایان طرح یا معافیت و "مهم"کسانی که به هر طریق برابر قانون همچون استعداد های درخشان –استریت – قانون متا هلی و.... بدون داشتن پایان طرح در آزمون شرکت کرده اند بایستی مدرک معتبر ارائه نمایند.

خیلی مهم : ارائه اصل گواهینامه  پایان طرح یا معافیت از طرح و یا مدرک معتبر دیگر در خصوص تعیین تکلیف وضعیت طرح نیروی انسانی در زمان ثبت نام حضوری الزامی می باشد در غیر این صورت به هیچ وجه ثبت نام انجام نخواهد شد.

 •  " مهم "  اصل گواهی  قبولی آزمون بررسی صلاحیت بالینی  برای فارغ التحصیلان از دوره پزشکی عمومی شهریورماه سال 1396 و بعد از آن  الزامی است
 • اصل گواهی تسویه حساب یا تعیین وضعیت صندوق رفاه دانشجویان 1 سری.
 • اصل و 1 سری فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی  که می تواند یکی از مدارک ذیل باشد: گواهی موقت پایان دوره تحصیلات دانشگاهی/ گواهی پایان دوره / دانشنامه (در صورت دریافت)/ پروانه دائم پزشکی (در صورت احراز شرایط دریافت).
 • اصل و 1 سری فتوکپی پروانه مطب (در صورت دریافت).
 • "مهم "ارائه اصل مدارک لازم مربوط به سهمیه پذیرش .

بر اساس مندرجات راهنمای ثبت نام و سایر دستورالعمل های مرتبط وزارتی ارائه اصل تاییدیه سهمیه مناطق محروم برای پذیرفته شدگان این سهمیه ضروری است.

 •  هزینه ثبت نام به میزان پنجاه هزار تومان از طریق درگاه اینترنتی در قابل واریز است.

مرحله پنجم :

1-مراجعه به اداره آموزش دانشکده پزشکی با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه  ،محل ثبت نام  واقع در آدرس ذیل اطلاعیه .

2- اداره کارگزینی دانشکده پزشکی با به همراه داشتن اصل کارت ملی وشناسنامه دستیار و همسر و یک سری فتوکپی  ان و عکس رنگی 3*4 جدید تمام رخ دوقطعه و کپی از صفحه مشخصات عقدنامه پذیرفته شدگان ( دستیاران متاهل ) ،محل ثبت نام  واقع در آدرس ذیل اطلاعیه

یادآوری : چنانچه دستیاران  دارای ماموریت آموزشی می باشندمراتب برخورداری از این ماموریت را به اداره کارگزینی اعلام نمایند ومدارک مستند لازم را نیز به اداره کارگزینی ارائه دهند.

مرحله ششم: مراجعه به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و ثبت نام در این معاونت واقع در آدرس ذیل اطلاعیه . پذیرفته شدگان درصورت داشتن هرگونه سؤال درخصوص امور رفاهی منجمله خوابگاه و ... می توانند با معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه به شماره تلفن های 34173509 -086 (امور رفاهی) تماس حاصل نمایند.

مرحله هفتم : مراجعه به گروه آموزشی در مرکز آموزشی درمانی ذیربط  و ثبت نام در گروه با معرفی نامه اخذ شده در مرحله پنجم ثبت نام بند 1 از اداره آموزش دانشکده پزشکی .

تذکر : انجام امور ثبت نام بر اساس مرحله اول تا هفتم به منزله تکمیل فرایند ثبت نام  می باشد و دستیاران پس از آن موظف به شرکت در کارگاه می باشند. تاریخ ،برنامه ، زمان و مکان کارگاهها توسط دانشکده پزشکی اعلام خواهد شد .ضمنا ضروریست پذیرفته شدگان در مرحله ششم انجام ثبت نام که در گروه آموزشی می باشد ریز برنامه آموزشی خود را از آموزش بیمارستان دریافت نمایند.

آدرس و تلفن محل ثبت نام مرحله اول ودوم :

   مرحله اول: با به همراه داشتن اصل سند تعهد محضری اراک -میدان  بسیج –جنب بیمارستان آموزشی درمانی امیر المومنین (ع) –مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) بال زرد طبقه سوم –دفتر کارشناس حقوقی آقای وروانی فراهانی شماره تلفن 9-34173502-086 داخلی 132 

مرحله دوم: اراک –میدان ولیعصر(عج) - خیابان شهید شیرودی - میدان علم الهدی –جنب بیمارستان آموزشی درمانی امیرکبیر –ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک- - دبیر خانه هسته تحقیق ونظر دهی – خانم احمدی تلفن  33127440-086

آدرس و تلفن محل ثبت نام مرحله سوم وچهارم وپنجم  وهفتم:

اراک- سردشت- میدان بسیج- جنب بیمارستان آموزشی، درمانی امیرالمؤمنین (علیه السلام) – مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)- بدین شرح می باشد:

مرحله سوم :ساختمان دانشکده پزشکی بال زرد طبقه سوم اداره حراست دانشکده پزشکی خانم ابوالحسنی  با شماره تلفن 086-34173502

مرحله چهارم ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه- حوزه مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی- اداره آموزش دستیاری و تحصیلات تکمیلی آقای حسین ملکی  تلفن: 08634173462

مرحله پنجم :الف :ساختمان دانشکده پزشکی بال سبز طبقه دوم آموزش پزشکی ب:ساختمان دانشکده پزشکی بال زرد طبقه دوم کارگزینی دانشکده پزشکی

مرحله ششم: ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

مرحله هفتم : مراجعه به گروه آموزشی در مرکز آموزشی درمانی ذیربط  

آدرس ثبت نام مرحله ششم (گروه آموزشی ):

 مرکز آموزشی درمانی ذیربط بنا به رشته قبولی به شرح ذیل :

رشته های جراحی عمومی –جراحی مغز و اعصاب –بیهوشی ومراقبت های ویژه –طب اورژانس –رادیولوژی –ارتوپدی -مرکز آموزشی درمانی ولیعصر شماره تماس :32221041-086

رشته های روانپزشکی –کودکان -بیمارستان امیر کبیر به شماره تلفن : 33135075-086 داخلی 251

رشته بیماریهای داخلی –بیماریها ی عفونی و گرمسیری -مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین (ع) شماره تماس : 34173630-086

رشته زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی طالقانی شماره تماس :32780660-086

این  دانشگاه از پذیرش هرگونه در خواست  انتقال معذور می باشد.در آخر پیشنهاد می شود از اطلاعیه ثبت نام جهت تسهیل ثبت نام پرینت همراه داشته باشید.                              اداره آموزش دستیاری وتحصیلات تکمیلی دانشگاه  

 24/12/1400                    اداره آموزش دستیاری دانشگاه


لینک دانلود فایل

( ۳ )

نظر شما :