حمایت از طرح های پژوهش در آموزش

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۹ کد : ۲۸۴۸۰ اخبار اسلایدی اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۶۷
حمایت از طرح های پژوهش در آموزش

احتراما به استحضار می رساند واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، باهدف گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش و حل مشکلات آموزشی به شکل عملی، از مشارکت حداکثری اعضای محترم هیأت علمی، جهت ارائه طرح  های آموزشی به کمیته پژوهش در آموزش در قالب ارائه مشاوره در مورد پروپوزال های پژوهش در آموزش، کوتاه کردن روند تصویب طرح، امکان استفاده از تجهیزات استودیوی آموزش مجازی، تسهیل کردن فرآیند استفاده از امتیاز دانش پژوهی و امکان ارائه طرح های اجرا شده به صورت فرآیند آموزشی جشنواره کشوری شهید مطهری و ...حمایت به عمل می آورد. شایان ذکر است در همین راستا، با عنایت به مجوز تفویض کمیته پژوهش در آموزش تا سطح اعتبارات 000/000/100 ریال (صد میلیون ریال) طرح های تحقیقاتی، بدون نیاز به طرح در گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده مربوطه، مستقیما به کمیته پژوهش در آموزش ارائه و بررسی می گردد. احتراما به استحضار می رساند واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، باهدف گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش و حل مشکلات آموزشی به شکل عملی، از مشارکت حداکثری اعضای محترم هیأت علمی، جهت ارائه طرح  های آموزشی به کمیته پژوهش در آموزش در قالب ارائه مشاوره در مورد پروپوزال های پژوهش در آموزش، کوتاه کردن روند تصویب طرح، امکان استفاده از تجهیزات استودیوی آموزش مجازی، تسهیل کردن فرآیند استفاده از امتیاز دانش پژوهی و امکان ارائه طرح های اجرا شده به صورت فرآیند آموزشی جشنواره کشوری شهید مطهری و ...حمایت به عمل می آورد. شایان ذکر است در همین راستا، با عنایت به مجوز تفویض کمیته پژوهش در آموزش تا سطح اعتبارات 100/000/000 ریال (صد میلیون ریال) طرح های تحقیقاتی، بدون نیاز به طرح در گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده مربوطه، مستقیما به کمیته پژوهش در آموزش ارائه و بررسی می گردد.

کلید واژه ها: حمایت پزوهش در آموزش طرح پژوهشی


نظر شما :