یافته ها و چشم انداز سلولهای بنیادی درباروری

مرکز آموزش مداوم اراک برگزار میکند(یافته ها و چشم انداز سلولهای بنیادی درباروری)

۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۴ کد : ۲۸۶۶۳ اخبار اسلایدی اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۵۵
مرکز آموزش مداوم اراک برگزار میکند(یافته ها و چشم انداز سلولهای بنیادی درباروری)

  کنفرانس علمی یک روزه یافته ها و چشم انداز سلولهای بنیادی درباروری

تاریخ برنامه  1401/06/03   

ساعت اجرای برنامه:12-09 

سخنرانهای برنامه :

دکتر نازیلا نجدی متخصص زنان و زایمان استادیار هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر عصمت مشهدی متخصص زنان و زایمان استادیار هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر مرتضی ضرابی دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research) علوم سلولی ملکولی مربی علوم سلولی مولکولی (پژوهش‌محور) علوم سلولی (پژوهشگاه رویان)جهاد دانشگاهی

ثبت نام  ابتدا  از  طریق سامانه آموزش مداوم با شناسه 184875 برنامه های حضوری

گروه هدف:

گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه
جراحی عمومی تخصص جراحی عمومی* دوم 2.25 170000
زنان و زایمان تخصص زنان وزایمان* اول 3 170000
علوم آزمایشگاهی کاردانی علوم آزمایشگاهی دوم 2.25 120000
کارشناسی علوم آزمایشگاهی دوم 2.25 120000
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی دوم 2.25 120000
مامایی دکترا مامایی* اول 3 120000
کاردانی مامایی اول 3 120000
کارشناسی مامایی* اول 3 120000
کارشناسی ارشد مامایی* اول 3 120000
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی اول 3 120000

( ۲ )

نظر شما :