بازدید اعضای هیئت بورد رشته مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت از دانشکده بهداشت

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۰ کد : ۳۰۵۲۷ اخبار اسلایدی اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۲۹
بازدید اعضای هیئت بورد رشته مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت از دانشکده بهداشت


اعضای هیات بورد رشته مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت ضمن بازدید از امکانات دانشگاه و دانشکده بهداشت و نشست با رئیس، معاون، مدیر و اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشکده بهداشت، از نزدیک با امکانات و تجهیزات دانشکده بهداشت آشنا شدند.در این بازدید جلسه ای با حضور دکتر دیندارلو و دکتر دهقانی اعضا هیات بورد و اعضاء هیات علمی گروه بهداشت محیط برگزار شد و دکتر کولیوند، رئیس دانشکده بهداشت ضمن خوش آمد گویی به اعضا و معرفی اعضا هیات علمی در خصوص فعالیت های گروه صحبت و گزارش مفصلی از عملکرد گروه ارائه نمودند.
در ادامه، بازدیدی از دانشکده بهداشت و بررسی شرایط و امکانات و نواقص و مشکلات گروه مهندسی بهداشت محیط از نظر فضای فیزیکی و آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی و سایر موارد صورت گرفت و اعضا، نقطه نظرات کارشناسی خود را جهت حل مشکلات مربوطه در جلسه ای با حضور دکتر امانی،رئیس دانشگاه، دکتر صادقی معاون آموزشی، دکتر کولیوند رئیس دانشکده بهداشت و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط مطرح نمودند.همچنین جلسه اعضای هیات بورد با دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط صورت پذیرفت.

کلید واژه ها: بازدید دانشکده بهداشت


( ۲ )

نظر شما :