مرکز رایانه وخدمات IT معاونت آموزش

 شرح وظایف واحد IT سایت دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

 

 کارشناسان واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص):

 

مهندس شاهین صارمی

کارشناس ارشد نرم افزارها ی سیستم 

سرپرست واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 400

 

مهنـدس منصوره پیرالی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری

مسئول  نرم افزارهای واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

مهندس عماد سلطان محمد

کارشناس سخت افزار

مسئول فنی واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

مهندس محمد علی تیموری

کارشناس ارشد معماری کامیپوتر

مسئول تجهیرات سخت افزار ی واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

مهندس حمید رضا غلامی

کارشناس شبکه و سیتم های رایانه ای

مسئول شبکه واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 301

 

 


 

کلید واژه ها: خدمات رایانه علوم پزشکی اراک