مرکز رایانه وخدمات IT معاونت آموزش

تعداد بازدید:۴۰۷۳

 شرح وظایف واحد IT سایت دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

 

 کارشناسان واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص):

 

مهندس مجید ربیعی

کارشناس ارشد نرم افزارها ی سیستم 

سرپرست واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 400

 

مهنـدس منصوره پیرالی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری

هماهنگ کننده برنامه کلاس و کارگاه ها کتابخانه دیجیتال 

مسئول  نرم افزارهای واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

مهندس عماد سلطان محمد

کارشناس سخت افزار

آزمون های الکترونیک 

مسئول فنی و مسئول کارشناس آزمون های الکترونیک واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره  تماس:5-34173501 داخلی 411

 

 

 

 

 

 


 

کلید واژه ها: خدمات رایانه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۹