مرکز رایانه وخدمات IT معاونت آموزش

تعداد بازدید:۴۴۳۵
  

نام و نام خانوادگی: مهندس عماد  سلطان محمد

رشته تحصیلی:کارشناس سخت افزار

سمت: سرپرست واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)

تلفن مستقیم:08634173502

شماره تماس داخلی: 348

 
  

نام و نام خانوادگی: ساعد فتحی

رشته تحصیلی:

سمت: مسئول نرم افزارهای واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)

تلفن مستقیم: 0834173502

شماره تماس داخلی: 311

 
  

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا نژاد حسینیان

رشته تحصیلی:

سمت: مسئول فنی ومسئول کارشناس آزمون های الکترونیک واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)

تلفن مستقیم: 08634173502

شماره تماس داخلی: 311

 
  

نام و نام خانوادگی: مهدی رفیعی

رشته تحصیلی:

سمت: مسئول فنی ومسئول کارشناس آزمون های الکترونیک واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 

آدرس:

 

کلید واژه ها: خدمات رایانه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱