مرکز رایانه وخدمات IT معاونت آموزش

تعداد بازدید:۵۴۴۷
  

نام و نام خانوادگی: مهندس عماد  سلطان محمد

رشته تحصیلی:کارشناس سخت افزار

سمت: مسئول واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) و مسئول آزمون های الکترونیک معاونت آموزش و دانشکده های تابعه

تلفن مستقیم:08633838348

شماره تماس داخلی: 348

 
  

نام و نام خانوادگی: ساعد فتحی

سمت: کارشناس شبکه واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)

تلفن مستقیم: 08633838311

شماره تماس داخلی: 311

 
  
 
  

نام و نام خانوادگی: پریسا خلیلی

سمت: کارشناس نرم افزارهای واحد فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)

تلفن مستقیم: 08633838311

شماره تماس داخلی: 311

 

کلید واژه ها: خدمات رایانه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۲