دستاوردها

درخشش دانشجویان  استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک        

دفتر استعداد درخشان قبولی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک را درآزمون کارشناسی ارشد سال1397 صمیمانه تبریک عرض می نماید و از خداوند منان سعادتمندی و توفیق روز افزون برایتان مسئلت دارد. 


اسامی پذیرفته شدگان عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397

بدون آزمون

  • سرکار خانم معصومه گرشاسبی قبولی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • جناب آقای سبحان ابراهیم پور قبولی کارشناسی ارشد داخل جراحی در دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • جناب آقای احمد درویشی قبولی کارشناسی ارشد هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • سرکار خانم زینب زمانی کیا  قبولی کارشناسی ارشد گفتار درمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • سرکار خانم فاطمه طاهری  قبولی کارشناسی ارشد بیوشیمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • سرکار خانم مریم یاوری  قبولی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

با آزمون

  • سرکار خانم بهاره علی محمدی قبولی کارشناسی ارشد ارگونومی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • سرکار خانم هاله حسنی قبولی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • جناب آقای احمد رضائیان شریف ابادی قبولی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • جناب آقای فرزاد ربیعی قبولی کارشناسی ارشد کاردرمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

کلید واژه ها: دستاوردهامرکزمطالعات