لیست محتواهای تولید شده

تعداد بازدید:۲۶۱۳

فهرست برخی از محتواهای الکترونیکی تولید شده در استودیو مرکز آموزش مجازی

عنوان محتوا نوع محتوا نرم افزارهای استفاده شده

ژنتیک پزشکی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

دانش  و تفسیر

فیلم

Power Point – Articulate storyline

تشنج و انواع آن

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

تاریخ فرهنگ و تمدن

فیلم

Power Point – Articulate storyline

اخلاق پرستاری

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

دانش خانواده

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آناتومی عمومی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

نورو افتالمولوژی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

تاریخ فرهنگ و تمدن

فیلم

Power Point – Articulate storyline

بیوشیمی هورمون

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آناتومی عمومی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

اخلاق پرستاری

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیوشیمی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

تشنج و انواع آن

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

پرستاری در کودکان سن مدرسه

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

اخلاق آیین زندگی

فیلم

Power Point – Articulate storyline

آناتومی قلب

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

مبحث پاراکلینیک

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیماری های پریکارد

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

از عناصر تا موجودات زنده

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیماری های آئورت

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیماری های عضله قلب

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

رشد نوجوانان

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

هورمون های کورتکس

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

امنیت، ورزش، تغذیه

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آب و یونیزاسیون اسیدهای ضعیف

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

دیابت در کووید

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آنتی بیوتیک و کووید

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیوشیمی مقدماتی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

کلسیم و فسفات

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

 

کلید واژه ها: articulate ndash articulate point ndash articulate power point ndash articulate articulate storyline articulate storyline اخلاق articulate storyline بیوشیمی articulate storyline بیماری articulate storyline آناتومی storyline

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲