کارگاه های پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

تعداد بازدید:۴۴۰

برگزاری اولین جلسه آشنایی با حیطه علوم پایه

تاریخ برگزاری 1401/8/24

ساعت 13:15 لغایت 13:45

مکان :کلاس 205 بال سبز

 

 

کلید واژه ها: المپیاد علمی - دانشجویی برنامه کارگاه ها

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۱