آرشیو اخبار

شناسایی ۶ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۶ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۶ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است که تمامی موارد مربوط به شهرستانهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۶۲ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۹ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۹ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۳۰ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۲ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۲ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۲۱ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۱ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۱ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۱ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۰۹ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
دشت همدلی به جای کسب روزی

دشت همدلی به جای کسب روزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: کسبه استان مرکزی در ایام بحرانی کرونا و با اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، با همدلی خود، به جای کسب درآمد، مهربانی دشت کردند.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۸ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۸ مورد کووید۱۹ در بیست و چهار ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۸ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۷۹۸ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
وظیفه ی سنگین توسعه نظارت و پشتیبانی، نرم افزارهای بیمارستانی و حوزه سلامت

وظیفه ی سنگین توسعه نظارت و پشتیبانی، نرم افزارهای بیمارستانی و حوزه سلامت

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تهیه آمار و جمع آوری و ارسال به مراکز نظارتی مثل استانداری، وزارت بهداشت، فرمانداری و دیگر مراکز و تهیه سالنامه در پایان هر سال از اطلاعات موجود از جمله وظایف این واحد است.

ادامه مطلب