آرشیو اخبار

نظارت ۱۲۰ کارشناسان بهداشت محیط، حرفه ای و بهورزان روستایی بر رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات

نظارت ۱۲۰ کارشناسان بهداشت محیط، حرفه ای و بهورزان روستایی بر رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت: ۱۲۰ نفر از کارشناسان بهداشت محیط، حرفه ای و بهورزان روستایی مرکز بهداشت شهرستان اراک بر رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و همچمین مراکز طبخ و توزیع مواد غذایی، عوامل اجرای نظارت می کنند.

ادامه مطلب