آرشیو اخبار

بازسازی مری نوزاد ۳ روزه
برای اولین بار در استان مرکزی انجام شد:

بازسازی مری نوزاد ۳ روزه

عمل جراحی آنومالی آترزی مری بر روی نوزاد ۳ روزه برای اولین بار در استان مرکزی با موفقیت انجام شد.

ادامه مطلب
شناسایی بیش از سیصد مورد کرونا نوع دلتا در استان مرکزی/ تقریبا نیمی از نمونه های مثبت کرونا، از نوع دلتا می باشند

شناسایی بیش از سیصد مورد کرونا نوع دلتا در استان مرکزی/ تقریبا نیمی از نمونه های مثبت کرونا، از نوع دلتا می باشند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اراک از سرایت پذیری بسیار بالای ویروس جهش یافته جدید کرونا(دلتا) خبر داد و گفت: نوع دلتا یا همان ویروس جهش یافته هندی به تدریج الگوی غالب استان خواهد شد.

ادامه مطلب