اخبار اصلی - آرشیو

همایش "فصل نو، فصل نشاط علمی" در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد

همایش "فصل نو، فصل نشاط علمی" در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد

همایش مجازی "فصل نو، فصل نشاط علمی" با حضور و با مشارکت فعال جمعی از دبیران انجمن‌های علمی، دکتر غریبی "سرپرست مرکز رشد دانشگاه" و همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک با محوریت فرصت فعالیت های دانشگاهی برگزار گردید.

ادامه مطلب