اخبار اصلی - آرشیو

انعقاد تفاهم نامه

جهت ارائه خدمات مشاوره،طراحی و اجرای فضاهای تجاری،مسکونی و اداری با شرکت تدبیر ساخت خاک و پی تفاهم نامه منعقد گردید.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

جهت رفاه حال همکاران گرامی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اقدام به عقد تفاهم نامه با مدیر نمایندگی بیمه آسیا برای صدور انواع بیمه نامه ها نموده است.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

جهت استفاده پرسنل گرامی و خانواده های محترم آنان از خدمات آموزش ورزس مفرح اسکیت از سوی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اقدام به عقد تفاهم گردید.

ادامه مطلب