اخبار اصلی - آرشیو

انعقاد تفاهم نامه

جهت استفاده همکاران گرامی از صنایع دستی نسبت به انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه قلم زنی نقش قلم اقدام گردید.

ادامه مطلب

انعقاد تفاهم نامه

با پیگیریهای مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه نسبت به انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه زنجیره ای مادیران جهت استفاده همکاران دانشگاه از خریدهای اعتباری و اقساطی فروشگاه مذکور اقدام لازم معمول گردید.

ادامه مطلب