اخبار اصلی - آرشیو

اطلاعیه تکمیل ثبت نام تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلیه متقاضیانی که پیش ثبت نام اولیه را انجام و مدارک را تحویل داده اند ، لازم است تا تاریخ ۰۹ /۰۹ /۱۴۰۲ در سامانه ملی مسکن به آدرس: https://saman.mrud.ir وارد شده و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند .

ادامه مطلب