آموزشگاه بهورزی

تعداد بازدید:۲۰۶۳۵
آموزشگاه بهورزی

خانم روزیتا ایازی

مدیر مرکز آموزش بهورزی اراک

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامای و کارشناس ارشد سلامت باروری

سابقۀ خدمت: 28 سال

آدرس محل کار: شهر صنعتی میدان بنفشه 2 بلوار خیبر جنب فروشگاه رفاه طبقه سوم مرکز خدمات جامع سلامت حاج حسینی 

شمارۀ تلفن مستقیم: 33121560-086

شمارۀ مرکز تلفن:33121560-086

 

هدف از تأسیس مراکز آموزش بهورزی

مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور و با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت های کافی و اجرای برنامه های بازآموزی کارکنان نظام سلامت تاسیس گردیده اند.  این هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام، تدوین و اجرای برنامه های باز آموزی آنان و سایر کارکنان نظام سلامت تحقق می یابد .

 مرکزآموزش بهورزی واحدی ستادی، با فضای فیزیکی مستقل است که زیر نظر مستقیم رئیس مرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.معرفی مرکز آموزش بهورزی اراک

           مرکز آموزش بهورزی اراک یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان محسوب می شود که زیر نظر مستقیم رئیس مرکز بهداشت در راستای تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتی ، درمانی کشور با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان با مهارت کافی فعالیت می کنند.

           هدف نهایی و کلی مرکز آموزش بهورزی حفظ ، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه از طریق تربیت بهورز و افزایش سطح آگاهی و مهارت بهورزان شاغل توسط مدیر و مربیان و سایر کارکنان مرکز در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه (P.H.C   ) می باشد.

           این مرکز آموزش بهورزی در سال 1357 تاسیس گردید و تا کنون 31 دوره بهورز جذب و پذیرش نموده است و تعداد 425 نفر طی گذراندن دوره آموزشی فارغ التحصیل شده اند و در شهرستانهای مختلف استان خصوصأ مرکز بهداشت شهرستان اراک در حال فعالیت و ارائه خدمت می باشند . تمامی مراحل پذیرش دوره 32 بهورزی انجام شده است و در سال جاری(97) آموزش پایه اول این دوره آغاز خواهد شد.

         همچنین این مرکز در خصوص آموزش بهورزان شاغل در غالب برنامه های بازآموزی ماهیانه بمدت دو روز در ماه جهت کلیه بهورزان در 10 مرکز بهداشتی ، درمانی روستایی و بازدید از عملکرد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان اراک به منظور افزایش سطح آگاهی و مهارت بهورزان شاغل نهایت سعی و تلاش خود را بکار می گیرد.

 

آدرس:

اراک، شهرصنعتی، میدان بنفشه 2، پشت هتل خیبر، مرکز خدمات جامع سلامت حاج حسینی، طبقه سوم

تلفن :

08633121560

 وظایف مرکز آموزش بهورزی

 

الف -پذیرش بهورز

ازطریق همکاری با کمیته ی پذیرش معاونت بهداشتی و کمیته آزمون دانشگاه و با تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان با حضور: رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان،کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان، مسئول حراست و مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

1 - تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2 - بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی و پیش بینی خروجی های بهورزی در 2 سال آتی با احتساب 30 سال خدمت

3- اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به حوزه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان و درخواست مجوز جذب بهورز

4- اطلاع رسانی در خصوص  پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر و توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خا نه های بهداشت و جلب همکاری مردم رئیس و اعضای شورای اسلامی معتمدان محلی، خانواده ها و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان و نشر آگهی در مساجد، خانه بهداشتمرکز بهداشتی درمانی، اماکن عمومی و غیره برابر دستور العمل های صادره از سوی کمیته پذیرش معاونت بهداشتی پس از اخذ مجوز و مشخص شدن روستاهای الویت دار

5- جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز داوطلبان، تائید بومی بودن و  سکونت در محل داوطلبان، تنظیم پرونده و ارسال اسامی واجدین شرایط به کمیته پذیرش معاونت بهداشتی  دانشگاه

توضیح : در هر دانشگاه و با توجه به مصوبات کمیته آزمون بر حسب شرایط و امکانات دسترسی داوطلبان به اینترنت در خصوص نحوه  ثبت نام و ارسال مدارک به صورت الکترونیک و یا دستی تصمیم گیری و مراتب به کمیته پذیرش شهرستان ابلاغ خواهد شد 

 

6- همکاری و هماهنگی در برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه با توجه به اعلام کمیته پذیرش معاونت بهداشتی و کمیته آزمون دانشگاه

7- پی گیری دریافت اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

 8- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت فراگیران/کارآموزان بهورزی  در زمان ثبت نام و قبل از شروع دوره آموزشی

 

ب- آموزش وتربیت فراگیران */ کارآموزان بهورزی**

 

1- اجرای برنامه های آموزش نظری عملی و کار آموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی

2- پی گیری امور رفاهی فراگیران /کارآموزان بهورزی

3- برنامه ریزی آموزشی پایه اول و دوم ( نظری –عملی و کارآموزی )

4- تهیه و تدوین طرح درس روزانه و کلی، چک لیست های آموزشی و مهارتی بر اساس آخرین دستورعمل ها

5-برگزاری آزمون های پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی

6-ارزشیابی مستمر و پایانی

7- نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و پایگاه های خدمات جامع سلامت

8- تامین محیط سالم اجتماعی برای فراگیران / کارآموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انظباط آنان

9- بر پایی اردوهای علمی فرهنگی تفریحی فراگیران/ کارآموزان بهورزی در معیت مربیان

10- اجرای آموزش عملی و کارآموزی کمک های اولیه و.... در بیمارستان

 

تذکر1: *فراگیران بهورزی با مدرک تحصیلی دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره دو ساله  آموزش بهورزی پذیرفته می شوند.

تذکر2**کارآموزان بهورزی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی پذیرفته می شوند

 

ج - آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

1- حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی دوره های آموزشی در مرکز بهداشت شهرستان و استان

2-  برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما، ماما روستا (درمناطق خاص)

3- بر نامه ریزی جهت آموزش حضوری و غیر حضوری مراقبین سلامت خانواده بر اساس آخرین دستور العمل های برنامه و صدور گواهی های لازم بر اساس فرمت های ابلاغی

4-  برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر مهارت های آموزشی بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه وتحلیل نتایج کارگاه های آموزشی برگزار شده

5- برنامه ریزی و آموزش بدو خدمت کارکنان نظام سلامت شامل اجرای برنامه ریزی آموزشی- تعیین سرفصل و ساعت مورد نیاز- تهیه پکیج آموزشی و صدور گواهی با مشارکت واحدهای کارشناسی مربوطه

6- مشارکت در برنامه ریزی و بازآموزی سایرکارکنان نظام سلامت در قالب کمیته آموزش

7 – طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش غیر حضوری ( از راه دور ) بهورزان و مراقبان سلامت و سایر کارکنان به ویژه در قالب آزمون های فصلنامه بهورز و مراقبان سلامت

8-  ارتقاء مهارت های آموزشی مربیان وسایرکارکنان

9- شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزش ها به سایر رده ها

10- هماهنگی جهت تشکیل کمیته آموزش شهرستان ( متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان , مدیر مرکز آموزش بهورزی، کارشناسان  ستادی بر حسب مورد،رابط آموزش و بازآموزی)

11- مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی، کارآموزی دانشجویان علوم پزشکی

 

د- سایر وظایف

1-برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی

2- انتخاب بهورز و مربی نمونه براساس چک لیست

3- تشکیل شورای بهورزی براساس آیین نامه ی مربوطه

4- مشارکت در پایش های گروهی مرکز بهداشت شهرستان از خانه های بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت روستایی، پایگاه های خدمات جامع سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری

5- اعلام زمان راه اندازی خانه بهداشت دانش آموزی و برآورد تجهیزات لازم و اعلام مراتب به مرکز بهداشت شهرستان و همکاری در تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی

6- تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان متقاضی

7- ارائه نظر کارشناسی درخصوص امور  اداری مرتبط با بهورزان شاغل ( درخواست نقل و انتقال ادامه تحصیل و تغییر عنوان ) درصورت درخواست بر اساس ضوابط و مقررات جاری

8- مشارکت در برنامه های پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانیوظایف مدیر مرکز آموزش بهورزی

 • سرپرستی امور فنی و اداری مرکز
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن و پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز مرکز
 • ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 • پی گیری تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته
 • برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه , کلی ,  چک لیست آموزشی و ارزیابی آموزشی مربیان
 • مشارکت در آموزشهای نظری – عملی و کار آموزی
 • نظارت بر طرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و نظارت بر ثبت کارنامه و معدل گیری
 • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه و امتحان نهایی
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری- عملی و کارآموزی از نظر تامین فضا و وسایل کمک آموزشی  با همکاری مرکز بهداشت شهرستان
 • پیگیری امور رفاهی فراگیران/کارآموزان بهورزی  
 • تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار
 • نظارت بر رفتار و انظباط فراگیران و کارآموزان بهورزی در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان
 • نظارت برحسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان , ارزشیابی سالانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی
 • برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های بازآموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان
 • تحلیل نتایج آزمونها و ارائه طرحهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی
 • برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی از بهورزان شاغل و مراقبین سلامت و اعلام نتایج به واحدهای ستادی
 • انجام وظایف مربوط به دبیری کمیته ی آموزش وبازآموزی
 • اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نیروها با همکاری و هماهنگی با کارشناسان ستادی 
 • نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسائی ها و بهبود و ارتقاء  برنامه های آموزشی
 • تامین منابع آموزشی براساس سرفصل دروس ازطریق واحدهای ستادی 
 • انجام وظایف مربوط به رابط فصلنامه بهورزشهرستان به عنوان یک رسانه در بازآموزی مداوم بهورزان
 • برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت شهرستان
 • شرکت در جلسات شورای کارشناسی  مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت  برنامه های مرتبط با مرکز آموزش بهورزی
 • پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات آنها
 • مشارکت در پایش عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی
 • برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی
 • ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
 • مشارکت فعال در کمیته های علمی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
 • همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت آموزشی ودانش آموزی
 • ارائه نظر کارشناسی درخصوص موارد اداری مرتبط با بهورزان شاغل درصورت درخواست
 • مشارکت در پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی 
 • تنظیم برنامه های بازدید علمی فرهنگی اجتماعی برای فراگیران /کارآموزان بهورزی و مربیان
 • شرکت فعال دراجرای برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش بهورز ماما و ماما روستا( درمناطق خاص)
 • مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی، کارآموزی دانشجویان علوم پزشکی
 • انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مافوق

 


وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی وچارت

 

چارت تشکیلات آموزشی مرکز :

 

ردیف

عناوین شغلی

تعداد کارکنان آموزشی

1

کارشناس ارشد/ کارشناس بهداشت عمومی (با گرایش بهداشت خانواده )

2 نفر

2

 کارشناس ارشد/کارشناس بهداشت عمومی ( با گرایش مبارزه با بیماریها )

2 نفر

3

کارشناس ارشد /کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای

1 نفر

4

کارشناس ارشد /کارشناس مامایی

1 نفر

5

کارشناس ارشد /کارشناس پرستاری

1 نفر

 

 

تبصره:

برای تدریس دروس معارف و تربیت بدنی می توان از مربی خارج سیستم به عنوان حق التدریس استفاده نمود.

 

وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی

 

 • مشارکت در مراحل  پذیرش بهورز
 • همکاری با مدیر مرکز در تدوین برنامه ریزی آموزشی
 • مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان نظام سلامت
 • برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزش بهورزی بر اساس کوریکولوم آموزشی مطابق فصل سوم آیین نامه
 • تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران/ کارآموزان
 • حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه فراگیران/ کارآموزان در برنامه های بازدید منازل و مراقبت های بهداشتی و غیره و ارائه گزارش به مدیر
 • شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی
 • همکاری در تنظیم مدارک و پرونده آموزشی فراگیران/ کارآموزان و اوراق امتحانی و اسناد
 •  مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان نظام سلامت
 • همکاری با مدیر مرکز در برنامه های ادامه تحصیل بهورزان (دیپلم کاردانش و ....)
 • حضور فعال در جلسات بازآموزی و نوآموزی برنامه های جدید نظام سلامت
 • همکاری در برنامه های بازآموزی از طریق فصلنامه بهورز و مشارکت در برگزاری آزمونهای فصلنامه
 • نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان
 • همکاری با مدیر دربرنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی، فرهنگی، اجتماعی برای فراگیران/ کارآموزان
 • مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی فراگیران/ کارآموزان و همکاری درحل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی
 • برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی
 • همکاری با مدیر مرکز در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی جدید
 • مشارکت درتهیه منابع آموزشی
 • همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه
 • مطالعه و بررسی پیشرفت های علمی به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی
 • همکاری با مدیردرخصوص مسائل انظباطی و اخلاقی فراگیران/ کارآموزان
 • معرفی فراگیران/ کارآموزان به مردم و شورای اسلامی روستا با همکاری مسئول مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه
 • همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما و ما ما روستا در مناطق خاص
 • مشارکت در اجرای  کارآموزی و کارورزی دانشجویان علوم پزشکی
 • انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز

 

 

شورای مربیان

 هر مرکز آموزش بهورزی دارای یک شورای مربیان است.

شورای مربیان بر اساس ضوابط و متشکل از اعضای زیر  تشکیل می گردد:

 • مدیر مرکز( رئیس شورا)
 • مربیان ( اعضاء ثابت)
 • سایر افرادی که حضور آنان در جلسه ضرورت داشته باشد بنا به مورد می توانند در جلسات شورای مربیان بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

 

 تبصره1 : یکی از اعضای ثابت به عنوان دبیر شورا انتخاب می شود.

تبصره 2 : جلسات شورای مربیان حداقل هر ماه یک بار تشکیل و درموارد لزوم بنا به پیشنهاد اعضاء جلسه فوق العاده برگزار می شود. حضور حداقل دو سوم اعضاء و رییس شورا برای تشکیل جلسات ضروری است .

تبصره3 : تصمیم گیری برای اخراج فراگیر /کار آموز بهورزی حتماً باید با حضور کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه/دانشکده و رئیس مرکز بهداشت شهرستان  با داشتن  حق رای  صورت گیرد .

تبصره 4- تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا پس ازتنظیم صورت جلسه و امضاءکلیه اعضاء و ثبت شماره و تاریخ در دفتر، توسط مدیر مرکز به مرکز بهداشت شهرستان و در صورت نیاز به تشخیص شورا به فراگیر /کار آموز بهورزی  اعلام می شود .

 • پیگیری اجرای مفاد صورت جلسات به عهده رئیس شورا خواهدبود.

 

 

 

وظایف شورای مربیان

 

 • تصمیم گیری در مورد تشویق تنبیه , اخراج و نحوه ادامه تحصیل فرگیران / کارآموزان بهورزی  تغییر محل کارآموزی و ...
 • تصمیم گیری بمنظور راهنمایی در مورد حل مشکلات فردی و اجتماعی فرگیران / کارآموزان بهورزی
 • تصمیم گیری در مورد حل مشکلات فنی و اداری مرکز
 • ارزیابی عملکرد مرکز با توجه به نتایج ارزیابی ها از مهارتهای علمی و عملی فرگیران / کارآموزان بهورزی در خانه های بهداشت و برنامه ریزی برای ارتقاء عملکرد مرکز
 • تصمیم گیری در مورد انتخاب بهورز نمونه
 • تصمیم گیری در مورد نحوه آموزش و بازآموزی بهورزان شاغل و کارکنان نظام سلامت و سایر ارائه دهندگان خدمت
 • تصمیم گیری در مورد بازدید های علمیفرهنگیاجتماعی برای فرگیران / کارآموزان بهورزی
 • بررسی سایر مسایلی که نیاز به طرح در شورا داشته باشد بنا به پیشنهاد رئیس یا اعضاء شورا

 


وظایف دانش آموزان بهورزی در خانه بهداشت

بهورزان در راستای وظایف شغلی خدمات زیر را به جمعیت تحت پوشش خود در  روستای اصلی و روستاهای اقماری ارائه می نمایند.

1-  شناخت جمعیتی و زیست محیطی روستا، سرشماری خانوارها و جمع آوری اطلاعات آماری کامل جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت و تنظیم زیج حیاتی و پرونده خانوار

2- برقراری ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان در زمینه های مختلف بهداشتی

3- آموزش همگانی  سلامت  در کلیه زمینه های بهداشتی

4- ارائه مراقبت های بهداشتی شامل:

 • خدمات سلامت خانواده به کلیه گروههای هدف:
 • برنامه مراقبت کودک سالم (گروه سنی زیر 8 سال )
 • مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال و کودک مصدوم
 • مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
 • مشاوره قبل از ازدواج
 • ارائه خدمات باروری سالم و برنامه های جمعیت
 • سلامت دهان ودندان
 • آموزش تغذیه
 • سلامت گروه سنی سالمندان
 • سلامت گروه سنی  میانسالان
 • سلامت گروه سنی جوانان
 • سلامت گروه سنی  نوجوانان و بهداشت مدارس شامل بهداشت محیط مدرسه، معاینات سالانه  دانش آموزان و مشارکت درسنجش سلامت دانش آموزان کلاس اول و بیماریابی آنان واکسیناسیون در صورت نیاز اجرای برنامه های آموزشی در مدارس

5- خدمات پیشگیری و مراقبت از بیماریها

 • و اکسیناسیون و مراقبت از بیماریهای قابل پیشگیری بوسیله واکسن
 • آموزش چگونگی پیشگیری و درمان و توان بخشی موارد بیماری ها به بیماران و عموم مردم
 • درمان بیمارا نی که دارای پروتکل درمانی مشخص هستند.
 • بیماریابی
 • ارجاع و پیگیری موارد درمان
 • مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر( سل – اسهال- ....)
 • آموزش و مراقبت ویژه زوجین ناقل تالاسمی
 • ارائه مراقبت های بیماریهای غیر واگیر: (فشارخون – دیابت – روانی- گواتر-  آسم – سرطانها و ....)و سوانح و حوادث در قالب برنامه سلامت گروههای هدف
 • مشارکت در اجرای برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه
 • گزارش بیماریهای مشمول گزارش تلفنی، هفتگی و ماهیانه

6-  بهداشت محیط روستا  شامل:

 • کنترل بهداشت مواد غذایی از طریق بازدید اماکن تهیه و توزیعنگهداری و فروش مواد غذایی در منطقه تحت پوشش
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی
 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله و فضولات حیوانی
 • بهسازی محیط و منابع آب و فاضلاب
 • کنترل بهداشت آب
 • کنترل بهداشت توالت ها و جمع آوری صحیح مدفوع
 • آلودگی های هوا
 • اصلاحیه ماده 13
 • بهداشت مسکن  و پیگیری منازل در زمینه های مختلف بهداشتی
 • بیماری های منتقله از راه غذا و آب
 • جلب مشارکت روستائیان و شورای اسلامی روستا بمنظور ارتقای وضعیت بهداشتی روستا
 • تشکیل شورای بهداشت روستا
 • مشارکت در پروژه های بهسازی محیط

7- خدمات بهداشت حرفه ای و بهداشت کارگران و کشاورزان

8-  همکاری با پزشک خانواده

9- مشارکت در اجرای طرح های ادغام شده در نظام شبکه

10- کمک های اولیه

11- درمان های ساده علامتی مشخص شده

12- جلب همکاری مردم جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی

13-جلب همکاری سایر بخش ها ی دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی

14- جمع آوری و ثبت آمار، تنظیم و ارسال گزارش فعالیت ها به مرکز بهداشتی درمانی

15- سایر امور محوله

تبصره 1 : تلقیح واکسن که به صورت تزریقات زیر جلدی- داخل جلدی و عضلانی انجام می گیرد و انجام  سایرتزریقات  برابر برنامه های ادغام شده در نظام شبکه بلامانع می باشد.

تزریقات زیر جلدی و عضلانی مجاز با دستور پزشک و برای بار او ل با حضور پزشک انجام می شود و تزریقات بعدی با دستور کتبی پزشک بلامانع است .


عرصه های آموزش عملی ، کارآموزی بهورزان کارآموز

 

الف-خانه های بهداشت آموزشی

    لازم است هر مرکز آموزش بهورزی 2 تا 5 خانه بهداشت آموزشی برای کار آموزی فراگیران پایه اول و هم چنین آشنا نمودن کارکنان  بدو خدمت و کار آموزی دانشجویان در اختیار داشته باشد .

 تبصره 1 :  خانه بهداشت آموزشی که با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان انتخاب می شود باید دارای مشخصات زیر باشد :

1- حتی الامکان نزدیکترین فاصله را با شهر داشته باشد .

2- دارای بهورزان آگاه، مطلع و با تجربه بوده که در مرکز آموزش بهورزی به مدت یک هفته نکات لازم را در ارتباط با نحوه برخورد و تعامل با فراگیران بهورزی دانشجویان و سایر کارآموزان را فرا گرفته باشند. 


3- دارای تجهیزات و وسایل استاندارد باشد.

 4- جمعیت این خانه های بهداشت حتی الامکان  بین 500 تا  1000نفر و دارای حداقل یک روستای قمر باشند.

 5- تحت پوشش یک مرکز خدمات جامع سلامت فعال باشند.

 تبصره 2:  فراگیران بهورزی پس از آموزش نظری - عملی پایه اول کار آموزی خود را به مدت 15 هفته زیر نظر مستقیم مربیان در خانه های بهداشت آموزشی و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آموزشی طی می کنند.

تبصره 3:   برای انجام کارآموزی فراگیران بهورزی در پایه اول برحسب ضرورت و امکانات می توان از دو روش بیتوته در خانه بهداشت آموزشی و یا تردد بین خانه بهداشت و مرکز آموزش بهورزی استفاده نمود . درصورت اقامت فراگیران تجهیزات زیستی و مواد غذایی مورد نیاز باید از طریق مرکز بهداشت شهرستان تامین شود.

ب- خانه بهداشت دانش آموزی

 فراگیران بهورزی در پایه دوم برای کار آموزی به خانه بهداشت دانش آموزی روستای محل پذیرش خود اعزام می شوند  که ممکن است قبلاٌ راه اندازی شده و دارای بهورز فارغ التحصیل باشد در غیر اینصورت لازم است قبل از شروع کار آموزی فراگیر، خانه بهداشت توسط مرکز بهداشت شهرستان تجهیز و راه اندازی گردد.

ج- مراکز سلامت خدمات جامع روستایی آموزشی

 برای آشنایی با وظایف مرکز خدمات جامع سلامت و روند کار در آنها بویژه نظام ارجاع و برنامه های پزشک خانواده، ضرورت دارد درپایه اول فراگیران بهورزی طبق برنامه در یک مرکز خدمات جامع سلامت کارآموزی نمایند. تجهیزات این مرکز باید حتی الامکان کامل و استاندارد و دارای پزشک خانواده فعال و نیروی انسانی با تجربه و آشنا با نظام شبکه های بهداشتی باشد .و می یایست سیستم ارجاع بین خانه های بهداشت تابعه و این مرکزبرقرار شده باشد.

د- مراکز سلامت خدمات جامع شهری آموزشی

 به منظور کارعملی در زمینه ایمن سازی و کمک های اولیه ( تزریقات، پانسمان، کنترل علایم حیاتی و غیره .... ) لازم است فراگیران به مدت حداقل یک هفته درپایه اول، کارعملی درس ایمنسازی و کمک های اولیه را در این مراکز و پایگاه های خدمات جامع سلامت وابسته طی نمایند. (کارآموزی تزریق واکسن ب.ث.ژ در بخش نوزادان بیمارستان انجام می شود)

ارائه ساعات عملی دروس کمک های اولیه، مراقبت اطفال، مراقبت دوران بارداری، ایمن سازی پایه دوم در این مراکز و با حضور مربیان صورت می گیرد. درصورتی که بار مراجعات برای ارائه خدمات کمک های اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت کم باشد، می توان از بخش اورژانس بیمارستان نیز برای آموزش کمک های اولیه استفاده نمود.

ه -تسهیلات زایمانی- بخش زایمان و نوزادان بیمارستان

 برای آموزش عملی و کار آموزی فراگیران بهورزی زن درپایه دوم آموزشی در زمینه کمک به زایمان طبیعی باید امکان آموزش صحیح آنان در بخش زایمان فراهم گردد.

 در طول دوره کار آموزی هر دانش آموز زن باید حداقل 6- 4 زایمان طبیعی توسط ماما را مشاهده کند.

ارائه ساعات عملی و کارآموزی ماماروستا و بهورز ماما (ویژه مناطق خاص )نیز با حضور مربی مامایی در این مکان ها  انجام می گیرد.( مطابق آئین نامه ماماروستا و بهورز ماما)

و-کارگاه های بهداشت محیط و حرفه ای

 برای آموزش عملی بهداشت محیط و حرفه ای فرگیران بهورزی لازم است با هماهنگی  واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان و سایر واحدهای ارائه خدمت امکانات لازم برای آموزش در مراکز تهیه و توزیع مواد غذاییاماکن عمومی تاسیسات بهداشتی آب و فاضلاب و کارگاه های کار با حضور مربی بهداشت محیط فراهم گردد.  

ز- ستاد شبکه، مرکز بهداشت شهرستان و بیمارستان

 به منظور انجام کار عملی آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم است فرگیران و کارآموزان بهورزی به اتفاق مربیان به بازدید از این فضاها بپردازند، وبا واحد های مختلف  و شرح وظایف  هر کدام از واحدها آشنا شوند.
لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۱