بهداشت روان

تعداد بازدید:۴۷۸۵
بهداشت روان

 

آقای حمید فراهانی

کارشناس مسئول واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سابقۀ خدمت: 8 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک -  اتاق 217

شمارۀ تلفن مستقیم: ندارد-086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی: 291

 

شرح وظایف پرسنل بهداشتی در برنامه بهداشت روان:
 بهورز:
1-     آموزش بهداشت روان به زبان ساده به افراد جامعه
2-     شناسایی افراد با ناراحتی های شدید روانی ، خفیف روانی ، صرع ، عقب ماندگی ذهنی و سایر اختلالات روانی
3-     ارجاع بیماران به مراکز بهداشتی درمانی روستایی(ارجاع فوری و غیر فوری)
4-     پی گیری دستور های داده شده در مورد بیماران ارجاعی
5-     گزارش و ثبت اطلاعات مربوط به بیماران جدید و قدیم
 
کاردان:
1-     نظارت بر کار بهورز در زمینه ارایه خدمات بهداشت روان به خانواده ها
2-     آموزش و بازآموزی بهورزان
3-     جمع بندی فرم های آماری ارسال شده از خانه بهداشت
پزشک:
1-     آموزش بهداشت روان به افارد جامعه ، بیماران و خانواده های آنها
2-     سرپرستی و نظارت بر فعالیت مرکز و خانه بهداشت تحت پوشش برنامه
3-     پذیرش موارد ارجاعی از خانه های بهداشت و ارایه پسخوراند به خانه های بهداشت

اهداف و فعالیتها:
اهداف و فعالیتها:
بهداشت روان به مفهموم تامین و ارتقاء سلامت روانی فردی و اجتماعی ، پیشگری از ابتلاء ف درمان مناسب بیماریهای روانی و توانیخشی بیماریهای روانی است که با این مفهوم مجموعه ای از فعالیتها را در بر میگیرد که شامل:
1-     کلیه فعالیتهایی که در جهت تامین و گسترش سلامت روانی و اجتماعی فرد باشد.
2-     سیاستهایی که ابتلا به بیماریهای روانی و عصبی را در جامعه کاهش می دهد.
3-     اقداماتی که با کمک به درمان به موقع و مناسب ، شیوع بیماریهای روانی را کاهش داده و از معلولیت بیشتر آنها پیشگیری نماید.
4-     اقداماتی که بیماران مزمن یا معلولین روانی را به کار و فعالیتهای فردی و اجتماعی بیشتر و یا دوباره هدایت کرده و باعث کاهش یا توقف معلولیت انها شود.

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۱