مرکز بهداشت شهرستان اراک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

برگزاری دوره آموزشی بهگر
۲۹ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۷

برگزاری دوره آموزشی بهگر

رزمایش سلامت عاشورائیان
۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۳

رزمایش سلامت عاشورائیان

نجات زندگی بادستان پاک
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۰

نجات زندگی بادستان پاک

راهنمای استفاده از ماسک ودستکش
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۲

راهنمای استفاده از ماسک ودستکش

هر خانه ایرانی یک پایگاه سلامت
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۰

هر خانه ایرانی یک پایگاه سلامت

هفته جهانی شیر مادر
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۱

هفته جهانی شیر مادر

تجلیل از بازنشستگان
۰۷ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۷

تجلیل از بازنشستگان

ویروس کرونا،منزل،مراقبت
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۲

ویروس کرونا،منزل،مراقبت