آمار

تعداد بازدید:۳۰۳۷
آمار

خانم اعظم کودزری فراهانی

کارشناس مسئول واحد آمار  

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

سابقۀ خدمت: 20 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک -  اتاق 103

32شمارۀ تلفن مستقیم: 33120349-086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی: 212-210

اهداف
اهداف هدف کلی ارتقاء کیفیت نظام گزارشدهی جاری به منظور جمع آوری اطلاعات دقیق و بهنگام . اهداف بینابینی افزایش دانش و مهارت پرسنل زیربط اهداف اختصاصی 1) به هنگام نمودن گزارش دهی فرمهای آماری

[شرح فعالیتهای واحد آمار]

شرح فعالیتهای واحد آمار
شرح فعالیتهای واحد آمار 1- جمع آوری , کنترل و ثبت رایانه ای کلیه آمار و اطلاعات بهداشتی درمانی شهرستان اراک بصورت ماهیانه , فصلی , شش ماهه به تفکیک مناطق شهری و روستایی 2- ارسال گزارشهای ماهیانه , فصلی و شش ماهه به مرکز بهداشت استان 3- پیگیری , جمع آوری و ثبت رایانه ای کلیه اطلاعات مربوط به مرگ و میر شهرستان اراک در قالب نرم افزار مرگ و ارسال دیسکت اطلاعات به مرکز بهداشت استان

[معرفی واحد آمار]

معرفی واحد آمار
آمار علم روز ,نیاز قرن اطلاعات و ابزار لازم برای برنامه ریزی است. مفهومی که مردم عادی ار آمار دارند شامل گردآوری مقداری اطلاعات و نمایش آنها به صورت جدول و نمودار است و در یک مفهوم وسیعتر ارائه پاره ای مشخصات عددی چون میانگین درصدها و غیره است ولی می توان تعریف جامعتر آمار را به صورت زیر بیان نمود: “ آمار علمی است که مشخصات جامعه ها را از نظر کمی ولی با در نظر گرفتن کیفیت مشخص کننده های آن جامعه مورد بررسی قرار می دهد .در واقع آمار داده‏های عددی را جمع آوری , نمایش و تحلیل می کند.”

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱