تغذیه

تعداد بازدید:۳۳۵۱
تغذیه

 

 

خانم سوسن خدام

کارشناس مسئول واحد تغذیه   

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تغذیه

سابقۀ خدمت: 20 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک - 

شمارۀ تلفن مستقیم: ندارد-086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی: 279

 

فلو چارت مراجعه مادر باردار به خانه بهداشت 
فلو چارت کودک نیازمند به مر اقبت
فلوچارت کودک سالم
فلوچارت مکملها
فلوچار بررسی دانش آموز از نظر کم خونی وگواتر
دستورالعملهای تغذیه

 

 
 

 

فعالیت های واحد تغذیه:

برنامه حمایتی مشارکتی کودکان زیر 5 سال

مکمل یاری سالمندان و میانسالان زن

آهن یاری دختران متوسطه اول و دوم

مکمل یاری ویتامین د در مدارس متوسطه اول و دوم ( دختران و پسران)

برنامه سبد حمایتی زنان باردار و شیرده

 برنامه IDD  :

  1. توسط بهورزان نمک خانوارها در سرشماری ید سنجی می شود.
  2. پایش ید ادرار در دانش آموزا ن 10-8 سال در مدارس ابتدایی
  3. پایش نمک ید دار در مدارس ابتدایی 2 بار در سال

تغذیه در بحران

بند ج ماده 7 احکام دائمی  ( کالاهای آسیب رسان )

برنامه یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

 مکمل یاری زنان باردار

رژیم درمانی کارشناسان تغذیه

برگزاری کلاس های آموزشی توسط کارشناسان تغذیه به عموم مردم ( نانوایی ها و رستوران دارها و.....)

نظارت بر بوفه مدارس

بهبود تغذیه در گروههای سنی مختلف

آموزش نانوائیها در زمینه کاهش مصرف نمک

 
آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱