بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۷۴۹۱
بهداشت دهان و دندان

خانم نرگس نوروزی

کارشناس مسئول واحد دهان و دندان

مدرک تحصیلی: ارشد

سابقۀ خدمت: 23 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک -  اتاق 132

شمارۀ تلفن مستقیم: ندارد -086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی:264

واحد دهان و دندان مرکز بهداشت اراک

بیماریهای دهان ودندان از شایعترین بیماریهای عفونی در جوامع مختلف میباشد و در عین حال به راحتی قابل پیشگیری  می باشد. بالا ترین میزان شیوع  دربیماریهای دهان ودندان,پوسیدگی دندان  است که بیش از 90 درصد افراد جامعه به نوعی در گیر ان هستند.  واین در حالی است کهسهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات دندانپزشکی  بالاست به طوری که در بین خدمات سرپایی 20 درصد را به خود اختصاص  میدهدو سهم دولت در ارایه خدمات دندانپزشکی پایین است.(حدود 8 درصد)

لذا با توجه به اینکه استراتژی اداره بهداشت  دهان- دندان  جهت رفع معضلات مذکور  وبه شرح زیر اتخاذ گردیده است:

-پیشگیری و کنترل و درمان بیماریهای دهان- دندان بخصوص پوسیدگی و مشکلات لثه ای با اولویت گروه هدف

- کاهش پرداخت از جیب مردم برای خدمات دندانپزشکی از طریق افزایش کارایی مراکز و جلب همکاری بیمه ها

-افزایش سهم دولت در ارایه خدمات سلامت دهان-دندان باایجاد دسترسی بیشتر و با اولویت مناطق محروم

مداخلات لازم جهت اجرای این استراتژی توسط واحد  بهداشت دهان- دندان در مرکز بهداشت اراک  به شرح زیر در حال انجام می باشد:

-برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان- دندان دانش اموزان ابتدایی وبه طور ویژه دهان ودندان عاری از پوسیدگی  دانش اموزان پایه ششم از سال 1397

-برنامه سلامت دهان ودندان کودکان زیر 6 سال در مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

-برنامه سلامت دهان- دندان برای گروه نوجوان وجوان  به صورت انجام مراقبتهای ادغام یافته نوجوان وجوان

-برنامه کشوری دندانپزشک خانواده ادغام در پزشک خانواده روستایی

-برنامه کشوری دندانپزشک خانواده ادغام در پزشک شهری

- برنامه افزایش سهم دولت در ارایه خدمات دندانپزشکی با راه اندازی مراکز تجمیعی  دندانپزشکی

– ارائه خدمات دندانپزشکی ارزان قیمت  جهت افراد گروه هدف  شامل:

  الف – خدمات فلوراید تراپی و فیشور سیلانت و  ترمیم دندان6 ومعاینه وثبت اطلاعات رایگان جهت زیر 14 سال

   ب – سایر خدمات 30% تعرفه دولتی

- ارائه بسته خدمات دندانپزشکی پیشگیری به افراد زیر 14 سال به صورت رایگان

- برگزاری کارگاههای آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت پرسنل مراکز جامع سلامت شهری و روستایی  و پایگاهها و خانه های بهداشت

- تداوم اجرای برنامه کشوری سلامت دهان و دندان کودکان زیر 14 سال در سه بعد آموزش پیشگیری ( فیشور سیلانت ، فلوراید تراپی ) و درمان (ترمیم دندان 6 )

- معاینه دهان و دندان مقطع ابتدایی و انجام وارنیش فلوراید تراپی جهت انها در مدارس

- برگزاری مراسم زنگ سلامت به مناسبت هفته سلامت و توزیع مسواک و خمیر دندان و بسته های بهداشتی بین دانش آموزان

- برگزاری کارگاه آموزش بهداشت دهان و دندان جهت رابطین بهداشتی آموزش ندیده در مراکز جامع سلامت

  • تهیه مواد مصرفی جهت ارائه خدمت به مراجعین  واحدهای دندانپزشکی مراکز جامع سلامت شهری و روستایی
  • تهیه لوازم غیر مصرفی جهت تجهیز کلیه مراکز جامع سلامت شهری و روستایی دارای واحدهای دندانپزشکی
  • آموزش تئوری و عملی بهداشت دهان و دندان به دانشجویان پزشکی اجتماعی در طی سال
  • افزایش آگاهی افراد گروه هدف و عامه مردم در مورد بیماریهای دهان ودندان و اهمیت رعایت بهداشت دهان ودندان
  • افزایش ارائه خدمات دندانپزشکی به گروه هدف ( شهری و روستایی )

-تجهیز و توسعه واحد های دندان پزشکی با خرید تجهیزات جدید و بروز

 

  • فعال نگاه داشتن کلینیک ویژه دندانپزشکی جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به کلیه مراجعه کنندگان با 6 یونیت فعال و تجهیزات لازم

                                              

 

اطلاعات مراکز و تجهیزات 

تعداد

پایگاه سلامت

تعداد خانه های بهداشت

تعداد مراکز دارای واحد  دهان- دندان

تعداد مراکز شهری دارای واحد  دهان- دندان

تعداد مراکز شهری- روستایی دارای واحد دهان- دندان

تعداد مراکز روستایی دارای واحد دهان- دندان

تعداد مراکز دندانپزشکی تجمیعی

تعداد مطب بخش خصوصی شهری

تعداد درمانگاه بخش خصوصی شهری

تعدادمطب و درمانگاه بخش خصوصی روستایی

تعداد کامپیوتر واحدهای دندانپزشکی مراکز

تعداد یونیت دندانپزشکی

تعدادیونیت سیار

50

58

12

5

3

3

1

210

9

0

8

17

3

 

                                   

وضعیت واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت

درصد مراکز خدمات جامع سلامت با تجهیزات به روز شده

شهری

 

100%

 

روستایی

100%

 

درصد مراکز دارای دندانپزشک قراردادی

شهری

0

روستایی

50%

درصد مراکز خدمات جامع سلامت دارای دستیار دندانپزشک

شهری

100%

روستایی

75%

درصد مراکز خدمات جامع سلامت با واحد دندانپزشکی دارای کامپیوتر

شهری

100%

روستایی

75%

تعداد مراکز تجمیعی  دایر

1

         
 

 

  • اطلاعات نیروی انسانی

تعدادبهورزان

تعدادمراقبین سلامت

تعداد دندانپزشکان دولتی

تعداد بهداشتکار دهان- دندان

تعداد دستیاران  دندانپزشکی

تعداد مربی بهداشت مدارس

96

201

8

0

8

54

 

 

 

امار خدمات کلی انجام شده در واحدهای دندانپزشکی شهر و روستا در سال 1396

 

ردیف

خدمات انجام شده

 

سال 96

1

وارنیش فلوراید دو فک

3,644

2

فیشور سیلنت هر دندان 6

5,287

3

جرم گیری و بروساژدو فک

712

4

جرم گیری و بروساژیک فک

3

5

بروساژ دو فک

91

6

بروساژ یک فک

41

7

کشیدن دندان قدامی شیری

671

8

کشیدن دندان خلفی شیری

2,294

9

ترمیم یک سطحی آمالگام

1,082

10

ترمیم دو سطحی آمالگام

914

11

ترمیم سه سطحی آمالگام

704

12

ترمیم یک سطحی اچ نوری

1,197

13

ترمیم دو سطحی اچ نوری

632

14

ترمیم سه سطحی اچ نوری

808

15

پالپوتومی/VPTدندان شیری و دائمی

1,329

16

کشیدن دندان قدامی دایمی

2,358

17

کشیدن دندان خلفی دایمی

4,464

18

کشیدن دندان عقل

1,328

       

         

 

امار خدمات انجام شده سطح یک در پایگاهها ی سلامت وخانه های بهداشت در سال 1396

 

تعداد کودکان زیر 2 سالی که مسواک انگشتی دریافت کرده اند

8301 نفر

تعداد کودکان 3 تا 5 سالی که خدمات وارنیش فلوراید دریافت نمود ه اند

5158 نفر

3 تعداد کودکان 6تا 12 سالی که خدمات وارنیش فلوراید دریافت کرده اند

42562 نفر

 

                       

میزان کاهش پرداخت از جیب مردم بر اساس خدمات انجام شده در سال1396

 

محاسبه کاهش پرداخت از جیب مردم برای خدمات دندانپزشکی در سال96

29691726151 ریال

براورد تفاوت ریالی تعرفه خدمات دندانپزشکی دولتی وخصوصی بر اساس خدمات کلی در سال 96

27566480000ریال

 

 

 

کلید واژه ها: دهان دندان

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱