تماس با ما

تعداد بازدید:۳۰۲۲۵


مرکز بهداشت شهرستان اراک
آدرس: اراک خیابان هپکو - شهرک شهید بهشتی فاز 2
تلفن:33121300-33139035-33126022
فکس:33131117

تماس با کارشناسان مسئول

واحد
کارشناس مسئول
تلفن تماس
آموزش بهداشت
خانم مشایخی
33120344
بهداشت دهان ودندان
خانم نوروزی
33120348
آزمایشگاه
آقای حیدری
33120346
آمار
           خانم کودزری
33120349
حسابداری
آقای قراباغی
33120345
بهداشت محیط
آقای محمودی
33120343
روابط عمومی
آقای صالحی
33126021
معاونت
آقای میری
33120344
بهداشت حرفه ای
آقای حمزه لویان
33120341
گسترش شبکه
خانم کریمی
33123582
کارگزینی
آقای حامدی
33123583
امور عمومی
آقای حسینی زاده
33120347
حراست
آقای حسینی
33137693

 

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳